Stille loop voor bewustwording Kinderrechten

Stille loop voor bewustwording Kinderrechten.1
Stille loop voor bewustwording Kinderrechten.2Het Bureau Externe Stage en Trainingen (Best) organiseerde op Kinderdag een stille loop op Meerzorg. Deze stille loop was naar aanleiding van de dood van de 4 jarige Damien Changu door mishandeling. Het doel van deze stille loop was om burgers bewust te maken dat er gevallen zijn van kindermishandeling.
Volgens de heer Ricky Stutgard van de organisatie is kindermishandeling niet alleen fysieke mishandeling, maar ook mentale mishandeling. Een kind minderwaardigheidsgevoel geven en beledigen, zijn enkele voorbeelden ervan. De dc van Commewijne, Remi Pollack, was ook prominent aanwezig en heeft samen met de kinderen van OS 2 Meerzorg aan de ongeveer 2 km lange loop meegedaan. Hij gaf aan dat hij zeer blij is met dit initiatief. Dc Pollack geeft verder aan dat er voorlichting en begeleiding moet komen voor ouders. Hij kan zich nog herinneren dat vroeger de leerkrachten huis aan huis langs gingen, zodat zij de thuissituatie ook kenden en daarop konden inspelen op de scholen. Nu gebeurt dat niet meer. De dc geeft duidelijk aan dat we preventief te werk moeten gaan, als we de rechten willen naleven. Ook gaf hij aan dat er gewerkt moet worden aan het sociaal gedrag van buurtbewoners. ‘Iedereen weet erover maar niemand geeft het aan, dat is wat we moeten voorkomen.’
Best organiseert al 2 jaar wandellopen en seminars in het kader van de rechten van het kind en de verschillende Internationale protocollen daaromtrent, die Suriname als land heeft getekend door de jaren heen. De heer Ricky Stutgard geeft aan dat er meer van zulke bewustwordingscampagnes nodig zijn. Er moet gewerkt worden op de bewustwording, zodat er behalve preventie ook nog gewerkt kan worden op begeleiding en opvang van kinderen met trauma’s, waarmee het op dit moment heel slecht is gesteld.

error: Kopiëren mag niet!