Overname door politiek ongeïnteresseerden en achtergestelden

De politiek geïnteresseerden zijn al grotendeels verdeeld onder de politieke partijen die tot de huidige coalitie en oppositie behoren. De grote politieke partijen van beide blokken hebben elk respectievelijk 17 jaren en 22 jarenlang het bewind gevoerd. En nog steeds missen meerdere achtergestelde groepen in Suriname de basisvoorzieningen en informatie die hen het recht op gelijke kansen en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling onthouden.Julian With was correct in zijn analyse vande politiek-bestuurlijke bejegening van de Marrons, wat overigens ook geldt voor alle andere achtergestelde groepen. Jammer dat With zich beperkt heeft tot één achtergestelde groep. Zijn verklaringen en conclusies echter, zijn een kwestie van perceptie. Zijn woordkeus zouden velen niet publiekelijk gebezigd hebben, inclusief ondergetekende. Kennelijk dienen de oorzaken van het grote aantal zwevende kiezers (40%) in deze achterstelling gezocht te worden, terwijl anderzijds een miniem deel zich straffeloos schuldig maakt aan zelfverrijking.Deze achterstelling is ook van toepassing op de vrouw, aangezien zij in vele sectoren geen gelijkwaardige rol als de man wordt toebedeeld. De politiek ongeïnteresseerden hebben geen vertrouwen in de politiek en zien evenmin het nut hiervan in.
Overname
Het overgrote deel van de kiesgerechtigden bestaat uit politiek ongeïnteresseerden, achtergestelde groepen en zwevende kiezers, die elkaar kunnenoverlappen.Welnu, de Progressief-Verheffende Partij (PVP) biedt in het bijzonder dit overgrote deel van de kiesgerechtigden de mogelijkheid om binnenkort via www.pvp.sr zelf kandidaten te plaatsen op de kiezerslijsten voor de komende verkiezingen, alsook voorstellen te doenvoor het president- en vicepresidentschap. Voor één van deze posities mag u ook uw eigen naam en ID invullen. Dit is de kans voor alle ontevreden kiezers om nu het roer over te nemen.
Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter PVP

error: Kopiëren mag niet!