Concept businessplan TAS gepresenteerd

Concept business plan TAS gepresenteerdGisteren werd het finaal concept van het strategisch businessplan van de TAS aan haar stakeholders gepresenteerd. De rol van de TAS zal verschuiven van regulator naar facilitator. Dit gaf de waarnemend president-commissaris van de TAS, Jay Nannan, aan. Aanwezigen uit de telecommunicatie en ICT-sector werden tijdens de bijeenkomst ingelicht omtrent de inhoud van dit businessplan dat zal moeten gelden voor de periode 2015 tot en met 2019. Als één van de belangrijke doelen van de TAS op korte en lange termijn is aangehaald het verbeteren van de concurrentiepositie van spelers in deze branche door onder andere het laagdrempelig maken van de voorwaarden en kosten gesteld voor licenties. Beoogd wordt het verhogen van de telecommunicatie en ICT-penetratie en dekking in het land welke ondermeer als gevolg zal hebben dat de consument meer keus krijgt en de prijzen van de producten voor de klanten betaalbaar worden. Wat de ICT betreft, zal veilig internet een prioriteit zijn. Er worden nu reeds awarenesscampagnes gevoerd tegen cybercrime. Minister Falisie Pinas, die de aanwezigen toesprak, zei dat de regering wil dat elke Surinamer toegang krijgt tot telecommunicatie en ICT, omdat dit van belang is voor de ontsluiting van het land, zodat Suriname op een hoger niveau kan komen wat het gebruik van communicatiemiddelen betreft. Enkele stakeholders brachten naar voren dat zij de wetgeving, vooral wat de ICT betreft, zeer nodig achten. Pinas deelde vervolgens mede dat deze wet in de maak is maar dat hij vindt dat deze wet geen beperkingen mag opleggen in het streven naar de grotere beschikbaarheid en bereikbaarheid van connectiviteit.
Rudy Balker van de Consumentenbond haalde aan dat hij nergens uit kon halen hoe de tarievenberekening voor producten en diensten zal geschieden en in hoeverre de naleving van regels hieromtrent, voor zover die er zijn, zal worden gevolgd. Hij zou hierover nog een schrijven naar het ministerie van TCT sturen. Volgens Nannan is het gebruik van telecommunicatie en ICT een pijler van duurzame ontwikkeling en groei en zijn betaalbaarheid en betrouwbaarheid van diensten en goederen essentieel. In het kader van de betrouwbaarheid zal gekeken worden naar internationale standaarden. De klant moet de garantie van een goed product kunnen aflezen door bijvoorbeeld de ISO-certificering van de bedrijven en de producten en diensten die zij leveren.

error: Kopiëren mag niet!