Buurtbewoners klagen over optreden aspirant inspecteur

Ontevreden buurtbewoners van de Allendestraat te Uitvlugt hebben hun misnoegen geuit over een aspirant inspecteur. Volgens de buurtbewoners heeft deze functionaris onnodig geweld aangewend. Zij keuren het optreden van de aspirant inspecteur af. Uit hun relaas blijkt dat deze wetsdienaar onnodig geweld heeft aangewend contra twee jongemannen. “Ik bedoel als er wat is kan je als politieman disciplinair en zoals de wet het voorschrijft, optreden. De politie kan geen vuurwapen trekken voor een jongeman van 14 jaar alleen maar omdat hij betiteld wordt als te behoren tot de groep van hangjongeren. De aspirant-inspecteur is vreselijk tekeer gegaan op de kruising van de Evita en de Alendestraat”.
Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie om een reactie gevraagd geeft aan dat blijkens rapportage van de aspirant inspecteur hij ter plaatse is opgetreden tegen marihuanagebruikers. “Hij heeft gerapporteerd geen gebruik van zijn vuurwapen te hebben gemaakt. Een beller heeft bij CMK van vuurwapengebruik melding gemaakt, maar geen der omstanders bevestigen dit. Er wordt een diepgaand onderzoek verricht”, verzekerd de korpschef.
Dagblad Suriname had een gesprek met de aspirant inspecteur. Hij gaf te kennen dat hij zijn kind ophaalde bij een crèche aldaar en heel sterk de geur van marihuanarook heeft waargenomen. Op basis daarvan heeft hij de gebruiker aangesproken. Hij werd toen tegengesproken door enkele andere jongemannen die hij eerder in het kader van zijn werk al was tegengekomen. “Er was totaal geen reden voor mij om vuurwapengeweld aan te wenden. Degene die ik heb aangesproken heeft hierover ook een verklaring afgelegd bij de politie en ook daaruit blijkt dat ik geen vuurwapengeweld heb aangewend. Ik weet dat het daar een moeilijke buurt is”, zegt de aspirant inspecteur.

error: Kopiëren mag niet!