Nog 2 bestelbonnen opgedoken in kwestie dc Ramdhani

1 Nog twee bestelbonnen opgedokenAroen Mangroe, de persoon op wiens naam bestelbonnen werden opgemaakt door de voormalige dc van Saramacca, dc Arunkumar Ramdhani, heeft nog twee bestelbonnen bij in zijn verzameling. Deze vertegenwoordigen een waarde van SRD 1.500 en SRD 750. De bonnen waren aanwezig op het commissariaat van Saramacca. Mangroe vermoedt dat deze door onzorgvuldig handelen van de dc zijn achtergebleven toen hij zijn carrière verder voortzette als dc van Coronie.
Mangroe plaatst vraagtekens of het geen hoog tijd is om maatregelen te treffen. Hem bekruipt het gevoel dat deze kwestie uiteindelijk in de doofpot zal belanden, vooral gelet op het feit dat de raadsadviseur van de president, Jules Wijdenbosch, zich persoonlijk bemoeit in deze zaak. Door hem is aan Mangroe voorgehouden om de zaak tegen Ramdhani in te trekken. Maar er is inmiddels een Clad-onderzoek ingesteld door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Mangroe is reeds door de Clad opgeroepen voor verhoor.
Ramdhani is samen met zijn adviseur Piet Hellendoorn thuis bij Mangroe geweest om de zaak in te trekken. Hij hield hem een verklaring voor om te ondertekenen. ‘Ondergetekende verklaart hierbij dat hij alle beschuldigingen die hij heeft geuit t.a.v. A. Ramdhani intrekt en belooft als er zich in de toekomst problemen mochten voordoen, eerst in onderling overleg deze worden besproken zonder de pers erbij te betrekken’, luidt een zinsnede uit de verklaring. Hierin staat ook opgenomen dat Ramdhani geen verdere stappen zal ondernemen tegen Ramdhani. Hij zou zich in zijn goede naam en eer aangetast voelen door beschuldigingen gedaan door Mangroe.
In het prille begin van de bonnenkwestie gaf Ramdhani tegenover Dagblad Suriname toe dat hij bestelbonnen op naam van de burger Aroen Mangroe heeft opgemaakt, omdat hij de financiële beheerder zou zijn van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Volgens Ramdhani is er in deze kwestie helemaal geen sprake van fictieve bonnen. Hij zei dat staatsmiddelen zijn gebruikt voor het transporteren van goederen over water. De dc gaf ook toe dat hij Mangroe een baan als chauffeur had beloofd.
Mangroe op zijn beurt beweert dat hij nimmer financieel beheerder is geweest van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Hij zou slechts een arbeider zijn geweest die een arbeidersloon uitbetaald kreeg. Dat de dc zijn broer betrekt in het gebeuren rondom de bestelbonnen, snapt Mangroe niet helemaal. Volgens de bestelbonnen die Mangroe heeft, heeft de dc eerder o.a. een bedrag van SRD 57.610 aan staatsmiddelen ten eigen bate gebruikt. Mangroe zit thans met de gebakken peren. Hij krijgt belastingaanmaningen alsof hij aannemer zou zijn, terwijl hij slechts landbouwarbeider en landbouwer is.

Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: