Minister Algoe op werkbezoek in Costa Rica

Een Surinaamse delegatie, onder leiding van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, is bij het IICA hoofdkwartier in Costa Rica voor een observatiebezoek. Het doel van dit bezoek is om na te gaan als de IICA Suriname kan ondersteunen in de agrarische sector. Er wordt voornamelijk gefocust op steun op het gebied van veeteelt, teelt van ananas en de verwerking ervan, ontwikkeling van tissue culture en in het bijzonder de uitvoering van het programma van IICA dat van groot belang is voor Suriname. De delegatie bestaat verder uit directeur LVV, Gerrit Breinburg, hoofd Proeftuinen LVV Sunita Bipat en wnd. hoofd Projectbeheer LVV Ashween Ramdin. Er zijn besprekingen gevoerd met de directeur-generaal Victor Villalobos.

error: Kopiëren mag niet!