Jozefzoon: ‘Politieke opponenten willen treinproject torpederen’

Raadsadviseur JozefzoonRaadsadviseur Eddy Jozefzoon, voorzitter van de presidentiële werkgroep “Aanleg spoorverbinding Paramaribo-Onverwacht” zegt aan Dagblad Suriname dat er wel degelijk politieke opponenten zijn die het treinproject van de regering willen torpederen. Jozefzoon verwijst naar de informatiesessie vorige week waar er binnen en naast het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg ook leden van bepaalde politieke organisaties aanwezig waren die duidelijk alles aan willen doen om de voortgang van dit project een halt toe te roepen. Daarnaast kijkt hij ook aandachtig naar het mogelijke besluit van enkele burgers om een brief aan de ING Bank te richten en de bank in te lichten omtrent de omstandigheden zoals die zich nu voordoen en de consequenties die de spoorlijn zal hebben voor de buurtbewoners van de Indira Gandhiweg. De hoop is dat hiermee het project niet door zal gaan of dat zaken tenminste in heroverweging genomen zullen worden. Voor de voortgang van het treinproject moet de regering van Suriname eerst toestemming krijgen van de ING Bank die de projectfinanciering van Euro 130 miljoen afhandelt. Jozefzoon zegt dat dit duidelijk de ‘politieke kant’ van de mensen aantoont. ‘Een Surinaams ding gaat men via een buitenlandse instantie torpederen. Dit wijst niet in de richting van vaderlandsliefde, omdat men gewoon de ontwikkeling wil staken.’ Tijdens de informatiesessie heeft hij echter niemand beschuldigd van het bedrijven van politiek. ‘Ik heb verteld dat er helaas ook mensen op de vergadering zitten die kennelijk met politiek oogmerk de vergadering hebben bijgewoond’, benadrukt de raadsadviseur.
Het comité heeft de wijze waarop Jozefzoon hen zaken voorlegde, als ‘dictatoriaal’ ervaren. Jozefzoon stelde op de meeting namelijk dat hij niet kwam om te onderhandelen, maar dat hij alleen maar was gekomen om het regeringsbesluit, welke al vaststond, uit te leggen. Het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg heeft aan de regering eerder twee alternatieven voorgelegd, waarmee de schade aan de buurt en haar bewoners vanwege het treinproject vermeden kunnen worden. Zo zou volgens het comité in plaats van een treinbaan aan te leggen, de huidige Indira Gandhiweg verbreed kunnen worden met een aparte strook voor bussen en trucks. De andere optie is om de spoorbaan wel aan te leggen, maar dan meer oostelijk of westelijk.
De raadsadviseur zegt dat hij graag zou willen weten op welk moment hij dictatoriaal zou zijn overgekomen. Indien het inderdaad om voornoemde uitspraak gaat, geeft hij de mensen dan wel gelijk. De voorzitter van de presidentiële werkgroep zegt dat hij dit heeft gedaan, omdat hij niet het recht heeft om het besluit van de regering in discussie te brengen. ‘Ik heb wel het recht en de opdracht om de consequenties die voortkomen uit dat besluit met de mensen te bespreken en kijken hoe wij dat zo goed mogelijk kunnen mitigeren.’ Daarnaast is het op dit moment haast onmogelijk om een andere route voor de spoorbaan aan te wijzen. Hij heeft dit trouwens ook meerdere malen aan het comité voorgelegd. Jozefzoon legt uit dat er niet zonder meer begonnen is met de Indira Gandhiweg, maar dat er een onderzoek aan vooraf gegaan is, waarna de keus op voornoemde weg is gevallen. De drie andere mogelijkheden zijn toen ook onderzocht en zouden dus niet leiden tot het gewenste resultaat. Jozefzoon heeft alle oor voor mensen die in landsbelang een oplossing willen zoeken, omdat het uiteindelijk om ontwikkeling gaat. ‘Ik stel voor dat de belanghebbenden een gesprek met de regering aangaan’, aldus de raadsadviseur. In de tweede week van december zal in De Nationale Assemblee (DNA) een aanvullende begroting over het ’treinproject’ aan de orde komen waarbij het gaat om een financiering van euro 130 miljoen en een Surinaams component. De begrotingsbehandeling vindt pas in de tweede week plaats door onder andere gebrek aan quorum. Verder zijn op dit moment diverse assembleeleden in het buitenland.
FR

error: Kopiëren mag niet!