Volksgezondheid schenkt aandacht aan Wereld Aidsdag

FRONT Ministerie van Volksgezondheid schenkt aandacht aan wereld Aids dag.De behandeling van hiv stond in Suriname centraal op de Wereld Aidsdag (1 december). Er zijn medicamenten die het virus onder controle houden, waardoor hiv nu een chronische ziekte geworden is, waarmee je oud kunt worden. Door beschikbaarheid van combinatie antiretrovirale medicamenten tegen hiv, hiv-remmers, ook in Suriname nu al 15 jaren, is het niet nodig of acceptabel dat er anno 2014 Surinamers voortijdig ziek worden en of overlijden ten gevolge van hiv. Belangrijk daarvoor is dat iemand natuurlijk eerst getest wordt om zijn/haar status te kennen.
Breeveld: ‘Het volk stimuleren om zich te laten testen’
Middels de campagne ‘Sabi Libi, Tek a Test’ op 1 december heeft het ministerie van Volksgezondheid hieraan meer aandacht willen schenken. In het kader van deze activiteit zijn enkele prominente en populaire Surinamers benaderd om zelf een hiv-test te ondergaan met als doel het testen in de gemeenschap te promoten. De DNA-leden Carl Breeveld en Harish Monorath, districtscommissaris Mike Nerkust, gewezen dc Karta Bink en artiest Scrappy W. waren de 5 die zich hadden opgeven de test te ondergaan. “Ik vind het belangrijk als volksvertegenwoordiger om het volk te stimuleren tot deze daad. Dit zodat ze weten waar ze aan toe zijn, waarna er maatregelen kunnen worden genomen”, gaf Breeveld aan. Nerkust gaf aan dat de drempel voor het testen laag genoeg is, wat maakt dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich te laten testen. “Jij bent de hoofdverantwoordelijke van je lichaam. Je moet weten wat je in je lichaam hebt, want pas als je het weet kan je het in behandeling nemen. Van deze kant uit wil ik een ieder aanmoedigden om zich te laten testen. We moeten de groep van jongeren zeker meenemen, want de jongeren van vandaag zijn actiever dan die van vroeger. Als we die groep meenemen, dan denk ik dat we toch betere resultaten kunnen boeken om aids af te remmen”, zei Bink. “Van hieruit doe ik een oproep aan een ieder die zich nog niet heeft getest, om zich te laten testen. Er is niks mis mee. Als je hiv-positief bent, is er medicatie en kan je gewoon door blijven leven. En je hoeft niet bang te zijn, want wat hiv was en wat het nu is, is een groot verschil”, zegt Monorath. Het is belangrijk om je status te kennen. Laat je dus testen en als je hiv blijkt te hebben, kun je dan naar de huisarts voor verdere begeleiding. Bij regelmatige controle kan de huisarts zien wanneer het tijd is om met aidsremmers te beginnen. De medicamenten zijn kosteloos.

error: Kopiëren mag niet!