Ramp voor de cassaveboeren

De fabriek, Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV, die door president Desi Bouterse werd geopend in december 2012 heeft de beloofde cassave van de boeren niet afgenomen. Volgens Patrick Kensenhuis hebben de boeren hun eigen middelen ingezet en zijn ze straatarm geworden. De cassaveboeren van Para konden geen leningen krijgen van de banken vanwege het feit dat de terreinen boedelterreinen zijn. Dit zei Patrick Kensenhuis, DNA-lid van de NPS in de Nationale Assemblee, in het programma Rashied Pierkhans Kal Aaj Aur Kal.
De boeren zouden voor elke kilo cassave US$ 0,60 krijgen. Dit deelden Robert Power en Kamla Madho, levenspartner van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, de boeren mede in 2012. Ook zouden deze producten in Barbados afgezet worden. Barbados zou mede zorgdragen voor de distributie binnen de Caricom.
Kensenhuis gaf mee dat hij aan de wieg heeft gestaan van het Para Cassave Festival in 2011. Hoewel hij destijds opmerkingen had gemaakt in de Nationale Assemblee heeft hij geen zinnig antwoord gehad over de cassavefabriek. Hij is zicht ervan bewust dat men niet zou kunnen concurreren met landen als Brazilië, Thailand en de Afrikaanse landen, maar volgens hem waren er toch mogelijkheden voor export naar Trinidad en Barbados.
Herman, een burger, deelde zijn teleurstelling mede in het praatprogramma. Hij was de mening toegedaan dat Kensenhuis als DNA-lid niet de onderste uit de kan heeft gehaald ten behoeve van de boeren. Hij gaf aan dat hoewel er middelen zijn geweest op de begroting, particulieren uit eigen middelen aan de slag zijn gegaan. De burger Herman gaf aan dat mensen in Para straatarm zijn geworden, daar zij hun zuur verdiend geld in dit project hebben geïnvesteerd. Ook Para Force en de Para Markt zijn doodgebloed. Machines ten behoeve van het district zijn verdwenen
Minister Lackin van Buitenlandse Zaken gaf in 2012 aan dat 600 personen waren opgeleid van wie 80 uit Para afkomstig. De huidige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, die toen onderdirecteur was van het departement, achtte het de plicht van LVV om voor de trainingen te zorgen.
Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV die een particulier initiatief moest voorstellen, werd in 2013 verkocht aan de Staat voor SRD 1. De initiatiefnemers Madho en Power fungeren nu als respectievelijk president-commissaris en commissaris.
Mahinder Jogi van de VHP maakte eerder de opmerking dat ruim US$1 miljoen uit Chinese geschenkmiddelen is geïnvesteerd in deze fabriek. Overigens wilde niemand geloven dat het daadwerkelijk is geïnvesteerd. Jogi vond het ook vreemd dat op de begroting van het ministerie van Financiën SRD 2 miljoen was geraamd voor NV IAP als zijnde operationele kosten en investeringen in de startfase.
Patrick Kensenhuis beloofde deze kwestie weer aan te kaarten tijdens de begrotingsbehandeling in de DNA.

error: Kopiëren mag niet!