Saramaccaanse gemeenschap boos over opvolging granman

De organisatie ‘A Dou Wan Tin’, die vertegenwoordigd wordt door alle dorpshoofden uit het district Brokopondo, is bijzonder ontstemd over de voordracht van hoofdkapitein Albert Aboikoni, die waarneemt als grootopperhoofd, als de opvolger van Belfon Aboikoni, die op 24 juni is ingeslapen en op 29 september naar zijn laatste rustplaats is begeleid. Kapitein Alexander Waandels, de voorzitter van deze organisatie, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat volgens de traditie de opvolging door een kind van de zus van de overleden granman zou moeten plaatsvinden. De situatie dat een broer de functie zou moeten bekleden, is volgens Waandels nog nooit voorgekomen. Kapitein Johan Pansa van de Matjaw Lo, die eerder benoemd is tot waarnemend granman der Saramaccaners, heeft het besluit hiertoe genomen. De Saramaccaanse gemeenschap ergert zich dat hoofdkapitein Albert Aboikonie een plan heeft opgezet om Pansa tot waarnemend granman te benoemen, zodat hij in ruil tot granman der Saramaccaners door Pansa zou worden benoemd.
Waandels zegt dat de bevoegdheid hiertoe niet bij Pansa ligt, maar bij het comité van de 12 lo’s. Dit comité wordt ondersteund door de bewoners van Boven-Suriname. Afgelopen week hebben deze 12 lo`s daarom ook een gran krutu te Brownsweg gehouden, onder leiding van hoofdkapitein Obe Kwadjani van het dorp Dan en de gemeenschap van het district Brokopondo. Het comité heeft als taak om alle dorpsgemeenschappen, die bij hun vertegenwoordigd zijn, te bezoeken en de meningen van de bewoners daar aan te horen over de opvolging van de overleden granman en de toekomstige residentie van de nieuwe granman.
Ondertussen is besloten om een stuk terrein tegenover het dorp Kambaloewa als centrale plaats aan te wijzen voor de toekomstige granman. Er is reeds een aanvang gemaakt met onderhoudswerkzaamheden op het eerder vermeld terrein. Volgens Waandels, die tevens kapitein is van Nieuw Ganze, is afgesproken dat de 12 lo`s over enkele dagen wederom bijeen zal komen om de officiële kandidaat bekend te maken. In ieder geval zal het niet de broer zijn van wijlen Aboikoni. Een granman draagt de verantwoording over 64 dorpen. Deze granman moet kennis hebben van de culturen en tradities binnen alle dorpen.
FR

error: Kopiëren mag niet!