Comité Belangenbehartiging Indira Ghandiweg werkt aan nieuwe strategie

Comité Belangenbehartiging Indira Ghandiweg werkt aan nieuwe strategie.1Het Comité Belangenbehartiging Indira Ghandiweg is bezig besprekingen te voeren voor een nieuwe strategie voor het komen tot een bevredigende oplossing in de kwestie van het treinproject van de regering. Reinier Goede, één van de coördinatoren van het actiecomité, heeft eerder aangegeven dat zeker vierhonderd burgers en bedrijven in de omgeving van de Indira Gandhiweg schade zullen ondervinden als de trein er komt. Individuele burgers hebben nu het voorstel gedaan aan het comité om de buitenlandse (Nederlandse) pers te betrekken om zodoende internationale aandacht te krijgen voor hun problemen.
Surinaamse pers is capabel genoeg
Henk Gooswit, arts tevens coördinator van het actiecomité, zegt aan Dagblad Suriname dat hij op de hoogte is van dit voorstel. Hij acht het echter niet nodig om de buitenlandse pers hierbij te betrekken, omdat hij van mening is dat de Surinaamse pers capabel genoeg en voldoende is. Voor de voortgang van het treinproject moet de regering van Suriname eerst toestemming krijgen van de ING Bank die de projectfinanciering afhandelt. Een optie zou volgens enkele burgers zijn om een brief aan de ING Bank te richten en de bank in te lichten omtrent de omstandigheden zoals die zich nu voordoen en de consequenties die de spoorlijn zal hebben voor de buurtbewoners van de Indira Gandhiweg. De hoop is dat hiermee het project niet door zal gaan of dat zaken tenminste in heroverweging genomen zullen worden. Gooswit zegt aan DBS dat het comité deze optie in het verleden wel besproken heeft. Hoe het comité echter verder wenst te gaan en welke strategieën daarbij gehanteerd zullen worden, is volgens de arts nog niet bepaald. Als het goed zit, zal de media aanstaande donderdag meer vernemen van het comité hieromtrent. Vorige week donderdag zijn de leden van het comité door raadsadviseur Eddy Jozefzoon, trekker van het treinproject, ingelicht over dit project. Het comité heeft de wijze waarop Jozefzoon hen zaken voorlegde als ‘dictatoriaal’ ervaren, geeft Goede aan in een bericht. Jozefzoon stelde op de meeting namelijk dat hij niet kwam om te onderhandelen, maar dat hij alleen maar was gekomen om het regeringsbesluit, welke al vaststond, uit te leggen. Het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg heeft aan de regering eerder twee alternatieven voorgelegd, waarmee de schade aan de buurt en haar bewoners vanwege het treinproject vermeden kunnen worden. Zo zou volgens het comité in plaats van een treinbaan aan te leggen, de huidige Indira Gandhiweg verbreed kunnen worden met een aparte strook voor bussen en trucks. De andere optie is om het spoor wel aan te leggen, maar dan verder oostelijk of westelijk.

error: Kopiëren mag niet!