Bushouders zijn oneerlijke en oneigenlijke concurrentie route Southdrain beu

Bushouders zijn oneerlijke en oneigenlijke concurrentie route Southdrain beu.2De bushouders op de route Paramaribo – Southdrain hebben onlangs een schrijven gericht aan Mmnister Falisi Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), waarin ze de problemen die zich op deze route voordoen, aankaarten. In de brief wordt aangegeven dat het probleem grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt voor de bushouders die jaarlijks aan hun verplichtingen voldoen jegens de overheid. De bezorgde bushouders geven aan dat er dagelijks bussen vanuit Guyana komen, die de passagiers al vanaf Guyana interesseren om naar Paramaribo met hen af te reizen. Dit zorgt voor inkomstenderving aan de zijde van de vergunninghouders van Suriname. Men heeft via de afdeling van TCT in Nickerie geprobeerd de zaak aan te pakken, maar dat heeft tot heden niet mogen baten. In de brief wordt verder gesteld dat zij met lede ogen moeten toezien hoe de gedane investeringen door deze situatie met de grond gelijk worden gemaakt. “De Guyanese bushouders geven ons doodleuk aan dat wij hen niets kunnen doen, want ze hebben hun contacten hier.” Zij vragen de minister een oplossing te brengen in deze zaak, zodat zij in hun dagelijkse behoeften kunnen blijven voorzien.
Parlementariër Guno Castelen (NF/SPA) geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de overheid in deze nalaat haar burgers te beschermen tegen oneerlijke en oneigenlijke concurrentie van vreemdelingen. ‘Als Surinamers dit zouden doen, dan worden ze onderweg naar Georgetown opgepakt door de politie voor verhoor. Deze ondernemers betalen vergunningsrechten, terwijl de overheid geen omstandigheid creëert voor een rustig genot, welke zou moeten voortvloeien uit het hebben van deze rechten’, benadrukt Castelen. Volgens hem is er een nauwere samenwerking tussen TCT en Justitie en Politie vereist. Daarnaast is verbetering van de handhaving van de wet en beleidsregels in deze nodig. Castelen is verder van mening dat er ook wetgeving moet komen, waardoor ambtenaren van TCT meer bevoegdheden krijgen om bestuursdwang toe te passen binnen hun controleactiviteiten.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!