IGSR levert elfde macro-econoom

Het Institute for Graduate Studies and Research leverde onlangs haar elfde macro-econoom, drs. Regilio J. Dodson MSC. Het onderzoek van Dodson was getiteld ‘The macro economic impact of the long-term business vision of the State Oil Company of Suriname on the national economy’. Dodson heeft met zijn onderzoek op een wetenschappelijk niveau willen aantonen wat de macro-economische bijdrage is van Staatsolie aan de Surinaamse economie. Er wordt heel wat gezegd over de waarde van Staatsolie, maar een wetenschappelijke uitleg was er niet. Hiermee heeft Dodson aangegeven wat de toegevoegde waarde van Staatsolie is aan de economie, wat de rol is van Staatsolie in onze monetaire reserve en wat de rol is van Staatsolie bij inflatie in Suriname.
Dodson gaf een cijfermatig overzicht van de plannen van Staatsolie, welke tegelijkertijd de verwachtbare resultaten van de inkomsten weergeeft. Hij gaf ook aan wat de daling van de wereldoliemarktprijs als effect kan hebben op de inkomsten van de overheid via Staatsolie. De daling van de wereldoliemarktprijs, welke ook een impact heeft op de inkomsten van Staatsolie, brengt op de monetaire reserves rechtsreeks een negatieve correlatie. Staatsolie draagt een belasting van 36 % over aan de overheid. Daarnaast draagt Staatsolie ook 50% dividend over. Dat komt neer op $0.68 per $1 aan inkomsten. Als de prijs van olie daalt, betekent het dat Staatsolie minder afdraagt aan belastingen en dividend.
Op de vraag of Staatsolie wel een dusdanige concurrentiepositie zou kunnen innemen, zei Dodson dat wij de toegevoegde waarde van de Staatsolie raffinaderij en de strategische waarde van onze energiesector niet moeten onderschatten. Het is ongekend dat zo een klein land als Suriname zijn eigen unleaded en eigen diesel produceert. En gezien de lokale vraag naar olie is er heel wat ruimte om met de prijs te spelen en de concurrentiepositie van Staatsolie te blijven behouden of zelfs te verbeteren. ‘De tijd is aangebroken om te gaan naar integrale doorlichting van het totale potentieel van natuurlijke hulpbronnen in Suriname. We moeten werken naar het bepalen van ons natuurlijk kapitaal en wij moeten onze nationale planningsmechanisme daarop afstemmen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om voor de huidige en de toekomstige generaties duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen’, de afsluitende woorden van Dodson.
De resultaten van het onderzoek gepleegd door Dodson zijn beschikbaar gesteld voor de universiteit. Er zullen binnen Staatsolie ook presentaties komen, omdat het ook voor Staatsolie een voordeel oplevert, aangezien dit bedrijf ook een image hoog te houden heeft. Nu heeft Staatsolie ook een wetenschappelijk handvat om te kunnen aantonen wat hun bijdrage is aan de economie van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!