Directeur ZON Thuiszorg: ‘Wij hebben verloren’

De directie en personeel van Stichting ZON Thuiszorg waren op 11 november voornemens om aan de minister van Sociale Zaken een petitie aan te bieden. Tot hun verbazing moesten zij vernemen dat de minister met verlof was. Na de pers te woord gestaan te hebben, werden zij benaderd door de onderdirecteur van het ministerie. Er werd hen medegedeeld dat de minister in een ministerraadvergadering was. De onderdirecteur vroeg hun om de petitie aan hem te overhandigen en verder geen stappen naar de pers te ondernemen. ‘We hebben toen gezegd van nee, we willen de petitie persoonlijk aan de minister overhandigen, omdat wij niet weten wat er aan de hand is. Wij willen met de minister praten. We hebben een samenwerkingsovereenkomst . Wisten wij dat de minister daar was, dan hadden wij de petitie bij de ministerraadvergadering overhandigd’, zegt Kenneth Gemert, directeur van ZON Thuiszorg.
Na dit standpunt werd er hun meegedeeld dat de minister hun zou bellen om een afspraak te maken om de petitie in te dienen. Tot de dag van vandaag heeft de directeur niets vernomen van de minister. Het doel van de petitie was om de minister te bewegen om nog voor eind november een raadsvoorstel in te dienen, zodat de toegezegde gelden voor de zorg nog beschikbaar konden worden gemaakt. ‘Aangezien er voor dit jaar geen ministerraadsvergaderingen meer zijn, moeten wij kijken hoe wij verder kunnen gaan. Wij hebben verloren’, zegt Gemert. De SRD 100.000 die was uitgetrokken voor de opleidingen van verzorgers zijn ook niet vrijgekomen, omdat het moet geschieden via een raadsvoorstel. ‘Dit betekent dat ZON Thuiszorg op een heel gebrekkige manier zal functioneren. De verzorgers die al waren begonnen met hun opleiding kunnen hun opleiding niet betalen. De mensen die buiten de verzekering PZSR vallen, zullen geen zorg kunnen krijgen, want er is geen geld voor. Het is de patiënt die de dupe wordt van alles’, merkt Gemert op. Er is een bedrag gebudgetteerd voor de zorg die ZON Thuiszorg biedt, maar het bedrag wordt niet vrijgegeven.

error: Kopiëren mag niet!