Suppletoire begroting 2014 voor verkiezingen ligt bij Staatsraad

Hoewel de kosten met betrekking tot de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2015 reeds in de begroting van het dienstjaar 2015 zijn ingediend, blijkt dat er momenteel een suppletoire begroting hiervoor bij de Staatsraad ligt. Nieuw Front (NF)-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh zegt aan Dagblad Suriname dat de suppletoire begroting betrekking heeft over het dienstjaar 2014. Dit betekent tegelijkertijd ook dat de geraamde begroting van 2015 niet voldoende is om de verkiezingen te dekken. De volksvertegenwoordiger zegt dat hij niet begrijpt hoe de regering een additionele begroting voor dit jaar kan indienen, terwijl er slechts een maand over is. De verkiezingen van 25 mei 2015 zullen de Staat Suriname ruim 101 miljoen Surinaamse dollars kosten. Echter, op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken is hiervoor SRD 85 miljoen uitgetrokken. Behalve SRD 101 miljoen heeft De Nationale Assemblee (DNA) SRD 18 miljoen gereserveerd voor zowel de benoeming en de installatie van een nieuw parlement als de verkiezing en installatie van een nieuwe president en vicepresident. Randjietsingh zegt dat dit duidelijk bewijs is dat de regering haar huiswerk niet goed maakt, omdat zij reeds in 2010 wist dat de verkiezingen in 2015 zouden zijn. Daarnaast heeft hij bewijzen dat de vorige begroting niet eens voor 38% is uitgevoerd. Hij vraagt zich af of dit geld inderdaad voor de verkiezingen is bedoeld, terwijl de regering ook een megatreinproject van Euro 130 miljoen heeft bekendgemaakt. De volksvertegenwoordiger vraagt zich af van waar al deze financiële middelen zullen komen. Uiteindelijk zal het huidig financieel beleid ervoor zorgen dat een nieuwe regering na mei 2015 zwaar onder de problemen zal zitten. ‘De regering geeft meer uit dan zij verdient’, benadrukt de NF-fractieleider. Het treinproject moet volgens hem onmiddellijk worden aangehouden, omdat de achtergrond van Strukton, de Nederlandse ondernemer die onlangs een haalbaarheidsstudie daarvoor heeft gedaan, ook niet rooskleurig is.
Aanvang begrotingsbehandeling in tweede week december
Randjietsingh zegt dat tijdens het fractieleidersoverleg afgelopen woensdag door parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is gesuggereerd dat de officiële aanvang van de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2015 in de tweede week van de maand december zal zijn. Vooraf zal de algemene politieke beschouwing worden gehouden die twee tot drie dagen zal duren. De volksvertegenwoordiger ziet de begrotingsbehandeling liever in januari aanvangen, omdat de weinige tijd dit jaar aan andere belangrijke zaken kunnen worden besteed. Tijdens het fractieleidersoverleg is afgesproken dat alle leden een uur spreektijd krijgen om hun zegje te doen. De VHP`er vindt de tijd echter te kort, omdat het ene uur in drie ronden gesplitst moet worden om zeventien ministeries te bespreken. Uiteindelijk zal een ieder slechts enkele minuten in hoofdlijnen moeten reageren. Hij heeft dit zelf ook voorgelegd, maar zonder positief resultaat.
FR

error: Kopiëren mag niet!