Pa’s gedemotiveerd vanwege uitstel bevordering

Al bijkans twee jaren heeft er geen bevordering plaatsgevonden binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Sinds 2012 zijn er stukken met betrekking tot bevorderingen ingediend bij het ministerie van Justitie en Politie. Drie weken terug zijn deze stukken doorgeleid naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alles was al gepland en voorbereid om op vrijdag 28 november 2014, gisteren dus, de bevorderingen te doen plaatsvinden. Vanwege een technisch probleem bij Binnenlandse Zaken zijn deze bevorderingen echter aangehouden. Volgens een betrouwbare bron is het geheel tot nader order uitgesteld. Het personeel is hierdoor ernstig gedemotiveerd. Het is toch wel een grote groep penitentiaire ambtenaren die zit te wachten op hun bevordering. Zij hebben hierover dan ook hun misnoegen geuit bij Dagblad Suriname.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!