Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging kiest nieuw bestuur

De Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging (SKV) heeft op 17 november een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij een nieuw bestuur is gekozen. Het nieuwe bestuur staat onder voorzitterschap van Purcy Oliviera. Maureen Naarden is na een voorzitterschap van 10 jaar opgevolgd door Purcy Oliviera. Het ondervoorzitterschap wordt ingevuld door Biekram Ganga, penningmeester is Rehanna Hasnoe en Theresia Hammen is de secretaris. Als commissarissen zitten aan Ingrid Vieira, Maureen Naarden en Chitra Kalloe. Na enkele moeizame jaren heeft de SKV op 25 oktober een goed bezochte workshop/seminar georganiseerd onder voorzitterschap van Maureen Naarden, al bij al een goede afsluiting van haar zittingsperiode. Op deze vergadering zijn tevens de financiële en sociale verslagen van de jaren 2008 t/m 2013 goedgekeurd. Met het nieuwe bestuur zal getracht worden om nieuw leven in te blazen in de vereniging. De doelstellingen zullen strakker aangepakt worden. Het gaat om het bevorderen van het contact tussen de lotgenoten, het verbeteren van de kwaliteitszorg van de patiënten en voorlichting over verschillende vormen van kanker. De ondersteuning van de samenleving en de leden is van groot belang.

error: Kopiëren mag niet!