Campagne ‘16 Dagen Activisme tegen Gendergeweld’

De ‘16 Dagen Activisme tegen Gendergeweld’ is een wereldwijde campagne om het bewustzijn te verhogen over geweld tegen vrouwen en de impact hiervan op het fysieke, psychologische, sociale en spirituele welzijn. Het accent wordt hierbij meer gelegd op huiselijk geweld tegen vrouwen. Over het algemeen denkt men bij huiselijk geweld alleen maar aan fysiek geweld. Het wordt vaak ook getypeerd als geweld tussen (huwelijks)partners. Huiselijk geweld echter beperkt zich niet alleen tot fysiek geweld. Huiselijk geweld is elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt. “Huis” is dus niet het doorslaggevend factor. Weer terugkomend op de vrouw, kunnen mensenrechten niet universeel zijn zonder mensenrechten voor vrouwen. De campagne begint op 25 november, op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, en eindigt op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten. Deze twee data benadrukken dat geweld tegen vrouwen een schending van mensenrechten is. De campagne omvat deze 16 dagen om het verband tussen geweld tegen vrouwen en de rechten van de mens te benadrukken. Tijdens de 16 dagen maken activisten van de hele wereld gebruik van de campagne om het bewustzijn over de prevalentie en de verwoestende gevolgen van seksueel geweld verder te verhogen, om overwinningen behaald door de Women’s Right Movement te vieren, protesteren tegen beleid en praktijken die toestaan dat vrouwen het slachtoffer van geweld worden en eisen dat het geweld tegen vrouwen erkend wordt als een schending van mensenrechten.
Wat is de 16 dagencampagne?
De 16 dagencampagne is een internationale campagne die in 1991 begon. Sindsdien hebben meer dan 5.167 groepen in 187 landen deelgenomen. De 16 dagen campagne biedt aan maatschappelijke groeperingen, studenten en huiselijk geweldsslachtofferdiensten, politieke pressiegroepen en individuele activisten, de mogelijkheid om stilte rond huiselijk geweld te doorbreken. Door het organiseren van evenementen in onze lokale gemeenschap die het probleem van huiselijk geweld aan licht brengen en het bevorderen van hulp die beschikbaar is voor vrouwen,wordt het probleem zichtbaar, en geeft het hoop aan vouwen die slachtoffer zijn en worden de daders van mishandeling ter verantwoording geroepen.

error: Kopiëren mag niet!