Haatzaaiing door Surinaamse muziekproductie “Bullet”

LGBTSedert enige dagen circuleert er op het internet een muziekproductie van Surinaamse origine genaamd “Bullet”, waarin de artiesten HMG en Koyeba “voorlichting verschaffen aan alle battimans (homoseksuelen)”. De inhoud van deze muziekproductie insinueert in niet mis te verstane tekst onder andere het verbranden van- en afvuren van kogels op- Surinaamse burgers, voornamelijk Transgender personen, bi- en homoseksuele mannen, allen deel van de LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender) gemeenschap.
De teksten zijn duidelijk!
1. Ze zetten aan tot haat jegens Surinaamse burgers
2. Motiveren tot opruiing jegens Surinaamse burgers
3. Zetten aan tot geweldpleging jegens Surinaamse burgers
4. Bevorderen discriminatie en verdere marginalisering jegens Surinaamse burgers
5. Spreken publiekelijk bedreigingen (met gewelddadig karakter) uit jegens Surinaamse Burgers
Als netwerk organisatie van personen uit de Surinaamse LGBT gemeenschap, voelen wij ons persoonlijk bedreigd door de teksten in dit lied. Wij ervaren deze creatieve productie als een regelrechte aanval op de soevereiniteit van Suriname, onze menselijke waardigheid en de vreedzame co-existentie die onze natie grondwettelijk gehouden is na te streven. We willen erop wijzen dat een dergelijke muziekproductie onconstitutioneel, onwettig, mensonterend en inhumaan is. Verder erkennen wij een verantwoording aan onze mede-burgers en wijzen erop dat twee jeugdparlementariërs namelijk Diego Vrede en Otniel Babel prominent aanwezig zijn in de clip en meewerken aan deze manier van haatzaaiing. Ook motor club Q-riders, Geen Zorgen Entertainment en Greenlight Suriname zijn partij bij de tot stand koming van deze muziekproductie.
De onderstaande link verwijst naar het lied:
https://www.youtube.com/watch?v=9SfT7Pw1pSw

Wij hopen dat u ogenblikkelijk, krachtig en publiekelijk dit lied verwerpt, met onder andere onze organisatie een samenwerking intensiveert ter zake de bestrijding van alle vormen van haat en discriminatie en alle mogelijkheden (inclusief wettelijke en gerechtelijke) bekijkt dat dit in de toekomst niet weer gebeurd. Erop vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij gaarne uw reactie tegemoet.
Tieneke Sumter, MPH
Voorzitter LGBT Platform

error: Kopiëren mag niet!