‘Kom terug naar Huis’

'Kom terug naar Huis'‘Kom terug naar huis’ is een vijfdaagse campagne georganiseerd door de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin van 26 tot en met 30 november. Mensen worden opgeroepen naar huis terug te keren om wederom de stap te maken hun Heer en Heiland te dienen en een relatie met Hem te hebben. Volgens pastor Milton Veldkamp is de oproep op de eerste plaats gericht tot degenen die ooit hun leven hadden gewijd aan de Here, maar ook tot hen die nooit eerder tot bekering zijn gekomen mogen zich aansluiten.
Volgens de pastor verlaten mensen de gemeente om diverse redenen en voelt de gemeente zich geroepen om leden terug te halen voor herstel van de relatie met God. Mensen verlaten de gemeente door ontmoediging of door druk vanwege huiselijke omstandigheden. Er is altijd een reden waarom mensen gaandeweg ontmoedigd raken, maar de gemeente is er om deze mensen die ‘push’ te geven om te volharden.
‘Immers de huidige tijd waarin wij leven, vereist het van ons als gemeenteleden om begrip, geduld en die saamhorigheid op te brengen onderling in Gods Huis. Als dat geduld op de werkvloer kan worden opgebracht, hoeveel te meer in Gods Huis’, aldus Veldkamp.
Gods Bazuin Ministries is reeds 50 jaar bezig om het evangelie van Jezus Christus in stad, district en over de grenzen van Suriname te verspreiden. Mensen worden ontvangen in Gods Huis en worden onderwezen in Gods Woord: het goede nieuws oftewel de Waarheid. Het evangeliseren is altijd de grondslag geweest van deze gemeente. Waarom nu specifiek de nadruk gelegd wordt om naar ‘Huis terug te keren’ heeft te maken met het feit dat over de gehele linie van gemeentes een tendens zich voordoet van volledige toewijding aan de Here. De gemeente is gereed om hen allen te ontvangen en van daaruit samen een nieuw begin te maken in Gods Huis.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: