Conflict concessiehouders en eigenaar Montaban dreigt uit de hand te lopen

De concessiehouders zijn samen met hun werknemers in beraad na de zoveelste barricade te Montabo. Eigenaar Raol ten Bergen negeert opdrachten van het commissariaat om geen barricades te plaatsen
De concessiehouders zijn samen met hun werknemers in beraad na de zoveelste barricade te Montabo. Eigenaar Raol ten Bergen negeert opdrachten van het commissariaat om geen barricades te plaatsen
Het conflict tussen de ruim 6 concessiehouders en de plantage-eigenaar van Montaban te Orleanekreek in Commewijne dreigt uit de hand te lopen daar het commissariaat van Commewijne niet in staat is te zorgen voor een structurele oplossing. De eigenaar van Montaban, Raoul ten Bergen, vindt dat een deel van het wegdek dat langs zijn plantage loopt, hem toebehoort. Hij barricadeert dit gedeelte al ruim twee weken. Zes concessiehouders maken echter dagelijks gebruik van dit weggedeelte. Al ruim twee weken liggen deze activiteiten lam en lijden de ondernemers enorme verliezen. Het conflict is al een jaar gaande. Herhaaldelijk zijn op het commissariaat afspraken gemaakt tussen de eigenaar en de ondernemers. Één van de afspraken is dat de ondernemers ongestoord gebruik kunnen maken van de weg, mits ze deze onderhouden. De ondernemers hielden zich aan de afspraken, maar werden ruim twee weken terug geconfronteerd met facturen van de aannemer Sanjai Dulam waarin staat aangegeven dat alle ondernemers moeten betalen voor het onderhoud van deze weg. “Dulam doet voorkomen alsof hij de weg onderhoudt, terwijl dat niet waar is. Wij onderhouden de weg. En dat hebben wij steeds gedaan conform de overeenkomst die wij hebben met de plantage-eigenaar. Juist de plantage-eigenaar houdt zich niet aan afspraken”, reageert concessiehouder Naveen Guptar.
Vorige week is er voor de zoveelste keer een bijeenkomst gehouden op het commissariaat waar samen met de belanghebbenden is overeengekomen, dat Ten Bergen nooit meer barricades mag plaatsen, dat de ondernemers verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de weg en dat indien er problemen ontstaan, alle belanghebbenden zich moeten aanmelden bij het commissariaat. “Hij mag onder geen beding barricades meer plaatsen”, zegt een vertegenwoordiger van het commissariaat. De plantage-eigenaar klaagt over het feit dat de concessiehouders de weg kapot rijden met hun zware trucks. De weg wordt gebarricadeerd tot een bepaalde hoogte, zodat voertuigen met een tonnage van minder van 4 ton kunnen doorrijden.
Verder heeft het commissariaat Dulam ook verboden om gelden te innen bij de concessiehouders, daar ze zelf zorgen voor het onderhoud van de weg. Parlementariër Sheilendra Girjasing, die ook onderneemt in dit gebied, waarschuwt Ten Bergen voor de laatste keer. “Als hij nog een keer met barricades komt, zal ik persoonlijk deze weghalen, want deze man is al een jaar bezig met ons, zonder dat hij daarvoor het recht heeft of bevoegd is. Laat hij maar naar de rechter stappen als hij problemen heeft”, aldus Girjasing. De VHP’er zegt dat ook onder gewezen dc Ingrid Karta-Bink deze problemen zich voordeden. Toen bleek dat Ten Bergen zijn perceelkaart verschilde met die van de Geologische Mijnbouwkundig Dienst (GMD). “Volgens de GMD behoort de weg helemaal niet tot Ten Bergen zijn eigendommen”, aldus Girjasing. Districtscommissaris Remy Polack heeft reeds eerder opdracht gegeven de barricades weg te halen, echter negeert Ten Bergen de opdracht. Het commissariaat is volgens de ondernemers niet in staat om op te treden. Het zal niet lang meer duren dat deze kwestie zich escaleert.

error: Kopiëren mag niet!