DOE: Eenheid, sleutel tot ontwikkeling

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid “DOE” is trots om onderdeel te zijn van dit mooi, duidelijk afgebakend en in vele opzichten rijk gebied op deze aardbol bekend onder de officiele naam Republiek Suriname en in de volksmond als Switi Sranan kondre.
Terugblik
De eenheid onder druk

In aanloop naar de onafhankelijkheid was de grootste uitdaging het creëren van eenheid. Om deze uitdaging concreet te maken een algemene definitie van het begrip eenheid:
Een eenheid is een geheel met kenmerkende (karakteristieke) eigenschappen
De vraag wat bindt ons samen en hoe kunnen wij dat wat ons bindt bundelen tot een kracht voor ontwikkeling? Daar kom je niet aan toe als het besef van eenheid niet is doorgedrongen tot het leiderschap en doorsijpelt tot het brein van iedere Surinamer. De leiders van toen hebben op hun manier een bijdrage geleverd, maar een gemeenschappelijke visie over de stappen die nodig zijn voor het creëren van eenheid daar is onvoldoende bij stilgestaan. De ego’s waren blijkbaar belangrijker dan het ontdekken, formuleren en stimuleren van sterke kenmerkende eigenschappen van de natie, in het belang van de eenheid. Die periode kenmerkt zich door grote ver-deeldheid, die uitmondde in spanning en maatschappelijke erupties: de brand van het belastingkantoor, de exodus uit Suriname van delen uit vrijwel alle etnische groepen, hooglopende etnische spanningen, een complete spraakverwarring onder politici, die vooral tot uiting kwam door het creëren van vijandbeelden.
Creativiteit, een belangrijk element om eenheid te creeren
Na het proclameren van de onafhankelijkheidsdatum was er geen weg terug. Premier Henck Arron verklaarde dat Suriname “ultimo 1975” onafhankelijk moest zijn. De creativiteit won het langzaam maar zeker van de verdeeldheid. Surinamers in binnen en buitenland namen het voortouw. Hun stem in de vorm van muziek- en dichtkunst hebben het uiteindelijk gewonnen van politici met hun spraakverwarring. Door hun creativiteit componeerden zij liederen waarin de boodschap van eenheid werd vertolkt. De eenheid die nodig is voor ontwikkeling van ons land.
Wan un de, van Sonora Paramarera, Suriname Merdika, Sranan kisi wan man pikin/Wan Uma pikin van “Lieve” Hugo en Wan nyun historia gi Sranan van Oscar Harris klinken nog als de dag van gisteren. Allemaal liederen die het belang van eenheid voor een natie aangeven. Het bekende “Wan Bon” van de nationale dichter Dobru weergalmde door het land. Onze nieuwe vlag, gevormd door de jonge Surinamers van alle culturen, die hier zijn samen gebracht symboliseerde een levende, bewegende eenheid. Dit is de balans, het volk had een dieper besef van wat nodig is. Bij nogal wat leiders was het slechts oppervlakking aanwezig.
Blik in de toekomst
Eenheid maakt ons blijvend afhankelijk van elkaar
Ondanks continuiteit in leiderschap, politieke macht en de voortdurende creativiteit van Surinamers, zijn wij na 39 jaar onafhankelijkheid niet waar wij hadden moeten zijn. De belangrijkste reden is het ontbreken van de nationale eenheid of een visie met betrekking tot het creëren, ontwikkelen en consolideren daarvan onder Surinamers waardoor de gewenste ontwikkeling zichtbaar zal worden.
Het besef dat eenheid automatisch een onderlinge afhankelijkheid in zich herbergt moet nu meer dan ooit tot ons door dringen, zowel bij het volk als het leiderschap. Vanuit dit uitgangspunt biedt de DOEpartij tenminste voor de komende 39 jaar verbindend en diendend leiderschap, waarbij gedacht wordt vanuit gezag en niet vanuit macht.
Wie de gunst van dit creatief volk verlangt, om haar in eenheid te kunnen leiden naar daadwerkelijk versnelde ontwikkeling moet ophouden met
– vijandbeelden onder het volk te creeren.
– etnische sentimenten subtiel of openlijk op een negatieve wijze te benadrukken.
– persoonlijk of groepsbelang voorkeur te geven boven het nationaal belang.
– zichzelf of de groep waartoe die behoort meer te achten dan de ander.
– het machtsdenken te propageren omdat het anderen uitsluit.
De Partij DOE roept daarom middels het volgend citaat uit een bekend lied alle Surinamers op zichzelf te onderzoeken en het besluit te nemen om een concrete bijdrage te leveren aan de eenheid, die nodig is voor de ontwikkeling van ons land.
“Mi kondre tru mi lobi yu, Yu moi tru na mi ai. Na bun fu yu mi suku tru, A ogri musu wai”
De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid wenst aan het gehele volk een bezinningsvolle onafhankelijkheidsviering toe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: