Sophie Redmond: meer dan arts alleen

Door Sylvia Kortram is er een lezing gehouden over het publieke leven en werk van dokter Sophie Redmod. Sylvia Kortram verdedigde in januari 2014 haar proefschrift getiteld ‘Meer dan arts alleen: De maatschappelijke betekenis van huisarts Sophie Redmond in laat-koloniaal Suriname’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kortram onderzocht het publieke leven en werk van de Surinaamse vrouwelijke huisarts Sophie Redmond (1907-1955) en analyseerde daarvoor verschillede dimensies van haar persoon. Sophie Redmond is gevormd en gesocialiseerd in een koloniale periode waar de invloeden van de slaventijd dagelijks aan den lijve werden ondervonden, vertelde Kortram tijdens de lezing. Tegelijkertijd leefde Redmond in een periode van bloeiend etnisch en historisch bewustzijn, gender- en klassenbewustzijn, actieve vrouwenorganisaties, staatkundige veranderingen, opkomende sociale bewegingen en antikoloniale strijd. Uit het proefschrift van Sylvia Kortram blijkt dat Sophie Redmond zich profileerde als een ‘agent of change’ op verschillende maatschappelijke gebieden. Uit onderzoek is gebleken dat in de periode waarin Sophie Redmond leefde ook mannen zich hebben ingezet voor de vrouwenstrijd. Redmond werd tijdens de tussentijdse verkiezingen voornamelijk door mannen ondersteund. Volgens Kortram kan kennis van de Surinaamse vrouwelijke geschiedenis behulpzaam zijn bij het bewust worden van de wortels van de vrouwenemancipatie in Suriname. Door kennis tot ons te nemen kunnen wij de ontwikkeling van de geschiedenis van de eerste helft van de 20ste eeuw beter analyseren en kunnen wij de verworvenheden van onze voorgangsters ten volle waarderen, is Kortram van mening.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!