Staatsolie maakt contante bijdrage Newmont over

Staatsolie heeft haar contante bijdrage van ongeveer $ 83 miljoen aan Newmont overgemaakt. Deze betaling volgt kort na de recente verkoop van Newmont ’s aandelen in de Penmont Joint Venture, waardoor de totale opbrengsten van Newmont tot bijna 1,4 miljard dollar zijn opgelopen de afgelopen 18 maanden. Door het afstoten van niet -kernactiviteiten en vanwege het vertrouwen in de toekomstige kasstromen is Newmont van plan om meteen 100 miljoen dollar toe te wijzen om zodoende een deel van haar termijnleningen terug te betalen.Suriname heeft haar het recht op deelneming aan de Staatsolie Maatschappij Suriname toegewezen. Surgold, een volledige dochteronderneming van Newmont, zal de managing partner met 75% aandelen zijn bij de goudexploitatie te Merian. Staatsolie, de commanditaire vennoot, zal het resterende aandeel van 25% hebben.De totale kapitaalinvesteringen voor Merian zullen ongeveer $ 900.000.000 tot 1 miljard dollar bedragen. Het volledig renteaandeel van de regering van Suriname is inclusief contributies aan al het toekomstig project- kapitaal, de operationele kosten en exploratie binnen een gebied van ongeveer 500.000 hectare bekend als de ‘Area of Interest’.

error: Kopiëren mag niet!