OAS-certificeringstraining voor preventie en behandeling drugsverslaving

OAS certificeringstraining voor preventie en behandeling drugsverslaving gestart.1De Nationale Anti-drugsraad (NAR) organiseert de PROCCER-training gericht op de preventie en behandeling van drugsmisbruik. Na de 5 maanden durende training zullen de deelnemers een OAS-certificaat ontvangen en kunnen zij worden ingezet voor het trainen van andere hulpwerkers in binnen- en buitenland. “De deelnemers zullen dan gecertificeerde ‘health proffesionals’ of ‘prevention proffesionals’ zijn”, geeft Dayanand Mathoera aan tijdens zijn openingswoord op de training. Mathoera was op de training aanwezig in de hoedanigheid van voorzitter van de NAR. Hij gaf aan dat deze training de deelnemers de garantie biedt dat de preventiedeskundigen over de nodige capaciteiten, vaardigheden en kennis beschikken om preventieve programma’s te ontwikkelen en te implementeren.
De Caribische OAS-lidstaten en PROCCER hebben samengewerkt aan de totstandkoming van een regionaal trainings- en certificeringsprogramma. Het doel van deze training is om een bijdrage te helpen leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg met betrekking tot de preventie, behandeling en rehabilitatie van drugsmisbruik en drugsafhankelijkheid en geweld. Het programma is niet alleen bedoeld voor gezondheidszorgdeskundigen op het gebied van verdovende middelen zoals counselors en psychologen, maar ook apothekers, human resource dienstverleners, politie, geestelijke leiders en militair personeel kunnen er baat bij hebben. De laatste cijfers over drugsgebruik in Suriname dateren uit 2006. “Er zou een gedegen survey moeten komen naar de prevalentie van drugsgebruik”, zegt Mathoera. “Er was een survey gepland op de middelbare scholen dit jaar, maar vanwege budgettaire redenen bij de OAS kon dit niet doorgaan. Er is wel een studie gehouden op de universiteit, waarvan men nu bezig is de data te analyseren om zodoende de conclusies te kunnen presenteren.” Mathoera zegt dat de actualisatie van de cijfers omtrent drugsgebruik in Suriname sterk achter lopen op de realiteit. Als de gegevens er zijn kan er pas gericht beleid worden gemaakt. “Het huiselijk geweld en andere vormen van geweld ten gevolge van drugsmisbruik in Suriname zijn vooral naar vrouwen en kinderen toe alarmerend te noemen”, besluit Mathoera.

error: Kopiëren mag niet!