Medische Zending Primary Health Care Suriname komt uit met declaratie

De Medische Zending Pimary Health Care Suriname organiseerde een tweedaags seminaar met als thema “Gezondheidzorg, een samenwerking met de gemeenschap”. Het doel van het seminaar was het vergroten van deskundigheid van beleidsmakers en medewerkers, en andere betrokkenen bij de gezondheidzorg van Suriname, in het bijzonder van de Medische Zending met betrekking tot gemeenschapsgezondheidszorg en gemeenschapsparticipatie. Tijdens het seminaar zijn er een aantal inleidingen gehouden. Na de inleidingen werd de groep van participanten in kleinere groepen verdeeld, waar er gediscussieerd werd over het onderwerp. De discussiepunten zijn uitgemond tot een declaratie voor gemeenschapsparticipatie en gemeenschapsgezondheidszorg. Het belang van de declaratie van Paramaribo is dat de Medische Zending de aanbevelingen afkomstig uit deze declaratie zal uitvoeren. “Het gaat om de bewustwording van de gedachte dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en daarbij moeten zij geholpen worden. Als de mensen zien dat ze hulp nodig hebben, moeten ze kunnen inzien dat ze bij machte zijn om hulp te vragen”, zegt Cynthia Rozenblad, voorzitter van de Medische Zending, in gesprek met Dagblad Suriname. Heel concreet zegt Rozenblad verder dat de Medische Zending met nog meer aandacht dan ze al gaven, zal moeten werken om invulling te geven aan de basisprincipes van primary health care. “Je bent als medische zending ook een voorbeeld van leefstijl. Jou leefstijl is ook heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld rookt, dan is het heel moeilijk om aan mensen te zeggen dat ze niet moeten roken”, merkt Rozenblad op. “Het is heel belangrijk de gemeenschap mee te krijgen om ze te stimuleren om een gezonde leefstijl aan te nemen. Dit kun je alleen maar doen als je het aspect van respect in acht neemt. Je moet rekening houden met de cultuur van de mensen, zelfs indien mogelijk de leiding van zo een dorp ook erbij betrekken”, voegt Rozenblad toe. De bedoeling is dus dat de medische zorgdragers zich zodanig integreren dat het aspect van vertrouwen ook mee kan spelen. Aan de declaratie is er nog wat aanpassingswerk te verrichten, waarna het in praktijk zal moeten worden gebracht. Het parlement was vertegenwoordigd door de voorzitter van De Nationale Assemblee.

error: Kopiëren mag niet!