Basiszorg vormt geen bedreiging voor RGD

Met het intreden van de Wet Nationale Basiszorgverzekering zullen on- en minvermogende patiënten, die niet onder de criteria van het ministerie van Sociale Zaken en Volkhuisvesting vallen, zelf een zorgverzekering moeten afsluiten. Dit zal ertoe kunnen leiden dat deze patiënten ervoor kiezen om een particuliere arts in hun wijk als huisarts te nemen en niet ervoor kiezen om bij een RGD-arts op consult te gaan, vanwege de volle poli’s en lange wachttijden.
De directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maalti Sardjoe, zegt op een vraag van DBS dat het moeilijk is om te zeggen als met de overgang van de on- en minvermogenden naar de basiszorg minder patiënten op de RGD-poli’s zullen komen. “Op dit moment zijn de on- en minvermogenden nog in de gelegenheid om hun kaart met 6 maanden tot een jaar te verlengen. Dit betekent dat zij tot die tijd nog ingeschreven staan bij de RGD. Bij de overgang naar de basiszorg zullen zij de keus kunnen maken tussen een particuliere arts en een arts (of artsen) van de RGD-poli’s. De praktijk zal moeten uitwijzen of er dan minder patiënten op de RGD-poli’s zullen komen. Het is nu niet mogelijk om te zeggen hoe groot de verschuiving zal zijn.” Op de vraag wat het effect van een eventuele afname van het aantal RGD-patiënten voor de dienst zou zijn, zegt Sardjoe dat de RGD veel meer doet dan alleen curatieve behandeling. Zo zijn er verschillende andere programma’s van preventieve aard of voorlichtingsprogramma’s voor hiv en chronische ziekten en ook bevallingen. Het komt volgens Sardjoe erop neer dat de RGD genoeg te doen heeft aan andere werkzaamheden en niet alleen afhankelijk is van de stroom on- en minvermogenden.

error: Kopiëren mag niet!