Doseerlichten voor rotonde Commissaris Weytinghweg

Bestuurders van motorrij- en voertuigen die aankomen over de Magentakanaalweg en Leiding 21 b dienen voortaan te letten op de verkeerslichten welke op korte afstand van de rotonde bij de Commissaris Weytinghweg zijn geplaatst door het ministerie van Openbare Werken.
Er verschijnen drie kleuren, namelijk, rood, geel en groen. Deze kleuren hebben een heel korte brandtijd. Het gaat in deze om de zogenaamde ‘doseerlichten’ met een enigszins andere werking voor wat betreft het doel dat daarmee moet worden bereikt.
Bij verschijning van het rode licht moeten de bestuurders zoals gebruikelijk stoppen en bij deze vóór de over de rijbaan en het rijwielpad aangebrachte stopstreep. Deze stoptijd duurt slechts 8 tot 10 seconden. Bij deze gelegenheid krijgt dan in het bijzonder de file van de Commissaris Weytinghweg die vooral stadwaarts en elders opgaat de kans om op te rijden. Inmiddels komt de file uit Magenta weer in beweging door middel van het groene licht en zo gaat het om en om.
Met deze zogenaamde doseerlichten wordt getracht de files zoveel mogelijk in beweging te krijgen of te houden. Uiteraard blijft de politie een oogje in het zeil houden en biedt verder in de omgeving waar het nodig is, hulp aan bestuurders om vooruit te kunnen gaan.
Voorlopig branden de lichten normaal tijdens de morgenspits van 06.00 uur tot 08.00 uur. Op de bestuurders wordt er een dringend beroep gedaan om zich te houden aan deze nieuwe regel opdat het geheel een succes mag zijn.
Het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer is thans , samen met het Ministerie van Justitie en Politie bezig aan de voorbereidingen van meer te nemen veilig verkeersmaatregelen op andere plaatsen.

error: Kopiëren mag niet!