Akmos-voorzitter: ‘Ondernemers beslissen zelf of hun deuren opengaan’

De ondernemers zullen zelf beslissen of hun deuren opengaan. Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), wanneer hij met de pas uitgegeven verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) wordt geconfronteerd. Het ministerie maakte bekend dat 24 november een eenmalige vrije dag wordt, maar niet gelijk wordt gesteld met de zondag. De regering heeft goedgekeurd dat deze vrije dag wordt ingesteld voor de viering van Javaans Nieuwjaar (Sasi Suro). Als Akmos-voorzitter roept Binda alle bedrijven op om normaal open te gaan en het productieproces niet te stagneren, “omdat dit land alleen met werken vooruit kan komen”. In Suriname belijden ongeveer vijf- tot tienduizend Javanisten de Agama Jawa (het Javanisme). Binda vindt dat het toekennen van een feestdag aan deze kleine groep helemaal niet nodig was. Indien werknemers dit wel wensen, zullen zij verlof moeten nemen. Het model dat de regering uitgekozen heeft vindt hij niet aan te bevelen. “Dit, omdat ondernemers dan hard moeten werken, waardoor het overheidspersoneel gemakkelijk uit hun belastinggelden zullen worden betaald. De ijskasten van de beleidsmakers zijn vol, terwijl die van het arme volk bijna leeg zijn”, benadrukt Binda. De regering moet volgens hem begrijpen dat de Surinaamse ondernemingen geen filantropische instellingen zijn. “Als wij niet verdienen, kunnen wij moeilijk mensen betalen om vrij te zijn”, benadrukt de ondernemer.
De huidige regering moet volgens Binda “nooit haar mond openmaken om te praten over productie en ontwikkeling, omdat zij het zelf zijn die de productie frustreren”. Hij vindt dat politici moeten ophouden om beslissingen te nemen waarbij zij alleen politiek kunnen scoren, maar aan de andere kant de economie raken. “Wanneer een huurder van een stand voor een dag niet mag werken, moet die wel geld voor die stand neertellen, terwijl hij niets heeft verdiend. Hetzelfde geldt dan ook voor de marktstandhouders.” “De dictatoriale houding van de regering” is hij ook beu. Zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken zonder inbreng een opdracht moeten uitvoeren van het kabinet van de president om Sasi Suro tot een vrije dag uit te roepen. Daarnaast is onnodig in een commissie geïnvesteerd om een rapport op te maken over de 17 nationale vrije dagen. Dit rapport is uiteindelijk in een lade gestopt. ‘Men heeft gedaan alsof men gewoon bezig was om zaken te ordenen, maar van de ordening is niets terecht gekomen.’ Vooral het bedrijfsleven heeft veel moeite met de erkenning van de dag, die op de valreep is toegekend. Er werd erop gewezen dat zaken behoorlijk ontregeld worden. De productie wordt gestagneerd. Ondanks een vrije dag moeten productieprocessen voortgang vinden. Aangezien 24 november 2014 niet valt onder de dagen zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Arbeidswet 1963, dienen alle werknemers op die dag arbeid te verrichten. Het is derhalve aan de werkgever gelegen zelf te bepalen of – en in hoeverre – rekening zal worden gehouden met de bekendmaking van de minister van Binnenlandse Zaken. Scholen, overheidskantoren en diverse zaken zullen gesloten zijn op 24 november, die op een maandag valt. Het bedrijfsleven kan naar goedvinden besluiten om te sluiten of niet. Dinsdag 25 november is de Onafhankelijkheidsdag. Door de eenmalige vrije dag, zal het extra lange weekend vier dagen duren.
FR

error: Kopiëren mag niet!