VPF: Politiek en de aantasting van de eerbaarheid van de vrouw

Recent is in een bekend televisieprogramma door een politieke topper gesteld dat vrouwen hun geslachtsdeel duur moeten verkopen aan mannen, omdat zij morgen anders niet te eten zullen hebben. Op een ander moment worden vrouwen op het podium bij politieke bijeenkomsten gekeurd als vleeswaar alvorens de hoogte van het bedrag bepaald wordt dat aan hen wordt gegeven. Indien de vrouw in de smaak valt dan wordt haar telefoonnummer genoteerd. Deze verfoeilijke daden geschieden nota bene in het openbaar en zijn een grove aantasting van de eerbaarheid van de vrouw. Het is het minachten van het potentieel van vrouwen en past niet in een fatsoenlijke samenleving, waar mensen respect behoren te hebben voor elkaar. Politieke leiders hebben te allen tijde de taak het volk te verheffen; te enthousiasmeren en te inspireren tot positieve daden. Deze handelingen stimuleren niet tot financiële zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, ondernemerschap, creativiteit, educatie en zelfrespect bij vrouwen, maar schaadt de Surinaamse samenleving en het nageslacht in haar diepste fundament. Het Vrouwen Parlement Forum verwacht, nee eist van politici dat zij steeds hoge standaarden demonstreren van ethiek en moraal, en denigrerende uitspraken jegens vrouwen nalaten.

error: Kopiëren mag niet!