Familiedag Havenbeheer groot succes

HavennHavenbeheer NV heeft in verband met haar 43ste jaardag gisteren een familiedag georganiseerd. Aan deze familiedag hebben verschillende scholen (glo, mulo, middelbaar, Kennedyschool), sociale instellingen en individuele personen deelgenomen. Met het thema ‘Haven en gemeenschap… samen op weg naar duurzame ontwikkeling’ heeft dit havenbedrijf enkele presentaties gehouden voor het publiek. De presentaties waren bedoeld om het publiek een beeld te geven over de ontwikkelingen die zich voordoen op de haven, vanaf haar ontstaan tot heden. Gebleken is dat de import en de export in Suriname steeds toenemen, waardoor er meer terreinen beschikbaar gesteld moeten worden voor de containerladingen. Havenbeheer is nu bezig met het uitbreiden van de ladingterreinen. Volgens manager Public and Foreign Relations van Havenbeheer, Linda Profijt-del Prado, was de wens om mee te doen aan deze familiedag zo groot dat de registraties op gegeven moment stop gezet moesten worden.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!