President Bouterse ‘bevestigt’ dat studentenflats Adek niet aan standaarden voldoen

Al enige tijd gaat het bericht rond dat de studentenflats van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) zijn afgekeurd door het ministerie van Openbare Werken. Uit de woorden van president Bouterse valt af te leiden dat dit inderdaad het geval is. De president zei eergisteren tijdens zijn ontmoeting met de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname dat het studentenverblijf van Adek ‘het typerend voorbeeld is van het verschil met de mensen die dat ‘ding’ hebben gebouwd en de mensen die nu een stuk gaan tekenen om ook een verblijf op te zetten’. ‘Omdat wij een concept hebben, een denken erover, er zijn discussies daarover gevoerd, ook met het bestuur, er zijn afvaardigingen gestuurd naar het buitenland om te gaan kijken, wanneer je dan hier op de campus komt en je staat hiertegenover, dan bloedt je hart en je ziet dat er iets behoorlijk scheef zit.’
Bouterse zei dat hij dit aanhaalde als voorbeeld van hoe zijn overgrootvader dacht en hoe er vandaag de dag gedacht wordt. Bouterse zei ook dat de regering een blauwdruk van het land hanteert, waarbij 50% van alle inspanningen naar de productie moeten, 25% naar de infrastructuur en 25% naar het sociale. ‘Dat is de grote blauwdruk, waarbij de infrastructuur meer ter ondersteuning is van de productie.’ Het is een kwestie van wetgeving in place brengen en ervoor zorgen dat de minimale randvoorwaarden gecreëerd worden, zodat de instituten de gelegenheid krijgen om de ontwikkeling van de student ter hand te nemen in de ruimste zin des woords’, aldus de president.

error: Kopiëren mag niet!