Welzijn van VSB: ‘Invoering Wet op de Jaarrekening is een noodzaak’

Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Surinaamse Vereniging van Accountants (Suva) willen de bewustwording van de Wet op de Jaarrekening vergroten. In dit verband is er op maandag 10 november 2014 een lezing gehouden over het concept van de Wet op de Jaarrekening. De inleiders S. Soeri en J. Santoe van Suva hebben middels een presentatie de noodzaak van deze wet voor Suriname benadrukt. De inhoud en opzet van het concept is voorbereid door de Proffesional Practice Development Committee (PPD), welke deel uitmaakt van de VSB.
De voorzitter van VSB, Ferdinand Welzijn, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de Wet op de Jaarrekening stakeholders en de bedrijven verplicht stelt een jaarrekening te publiceren. In deze wet is opgenomen aan welke voorwaarden voor het opstellen van een jaarrekening de bedrijven moeten voldoen. De VSB heeft gebruik gemaakt van de deskundigheid van Suva voor het maken van het concept. Suva heeft namelijk aan de voorbereiding van dit concept gewerkt. Gehoopt wordt dat deze wet na goedkeuring goed van pas komt voor de mensen die erbij betrokken zijn, zegt Welzijn.
De voorzitter van VSB geeft aan dat er een belangrijke sanctie is opgenomen in deze wet op het niet publiceren van de jaarrekening. Als sanctie is opgenomen een boetebedrag wegens het overtreden van de Wet op de Economische Delicten. Het gaat hier om het bedrijf of de bestuurders die beboet zullen worden. Suriname heeft geen eigen wettelijk vastgestelde verslaggevingsstandaarden. Transparante financiële verslaggeving is van belang voor organisaties met een openbaar belang, zoals beursgenoteerde ondernemingen, financiële instellingen, zorginstellingen, staatsbedrijven en grote vennootschappen. Om de transparantie en uniformiteit te bevorderen, dienen de jaarrekeningen van ondernemingen zoveel mogelijk onderling vergelijkbaar te zijn. De onderlinge vergelijkbaarheid kan worden bevorderd door het hanteren van algemeen aanvaarde internationale wetgevingsstandaarden, die door de beroepsorganisatie van accountants zijn geadopteerd. Vergelijkbare financiële informatie is slechts van beperkte waarde, indien de getrouwheid van de jaarrekening niet is vastgesteld door een onafhankelijke accountant. Een eigen wet op de jaarrekening zal ook een positief effect hebben op de internationale reputatie van Suriname als een betrouwbare financiële partner.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!