‘Het is niet de schuld LVV dat enkele boeren niet in aanmerking zijn gekomen voor compensatiegelden’

Enige tijd terug hebben landbouwers via de media aangegeven dat er een conflict zou zijn ontstaan tussen huurders van rijstarealen en de verhuurders. Hierbij zou het gaan om de SRD 480 compensatie die de regering heeft toegekend aan de landbouwers. Enkele verhuurders zijn van mening dat zij de compensatiegelden moeten ontvangen, terwijl de huurders aangeven dat zij alle kosten hebben gedekt en zij dus het recht hebben op de compensatie. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), hiermee geconfronteerd, geeft aan dat het in deze niet de taak is van het ministerie om te bemiddelen.
‘Het gaat om de afspraken die de landbouwers en de eigenaren van de rijstarealen hebben lopen. Het ministerie van LVV heeft geen harde bewijzen dat de verhuurders inderdaad hebben geplant op de rijstarealen die zij hebben laten registreren’, zegt de LVV-minister. Er is verder aangegeven dat een groep landbouwers hun compensatiegelden niet heeft ontvangen. Minister Algoe hiermee geconfronteerd, geeft aan dat hij hiervan op de hoogte is en dat het niet de schuld is van het ministerie. Het gaat in deze om een fout bij de bankrekeningnummers

error: Kopiëren mag niet!