Alice Amafo: “Directeur Zon Thuiszorg is vrijpostig”

De directie en personeel van Stichting Zon Thuiszorg waren op 11 november voornemens om aan de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een petitie aan te bieden. Tot hun verbazing moesten zij vernemen dat de minister met verlof was. Dagblad Suriname sprak in dit verband met de directeur van Zon Thuiszorg, Kenneth Gemerts. Tijdens de opening van Zon Para had de minister aangegeven dat ze graag wil dat de zorg ook in Marowijne en Sipaliwini moet plaatsvinden. Dat is dus in Marowijne begonnen. Helaas was de minister niet aanwezig tijdens de opening in Para. “Dit vonden we heel vreemd. Desondanks werden er allerlei pogingen ondernomen om de minister te bereiken. Met name toen er op de begroting van 2013 SRD 1 miljoen werd toegezegd door de regering voor de thuiszorg, wilden wij van de minister weten hoe dat geld wordt besteed en hoe wij aan dat geld kunnen komen”, zegt Gemerts. Tot nu toe is er geen reactie gekomen vanuit de kant van de minister. “We vinden het frustrerend, omdat nu met de komst van de nieuwe basiszorgverzekering het ministerie een grotere rol moet gaan spelen in de verzorging van de patiënten die niet gehospitaliseerd zijn. De meeste van die mensen zijn oudere personen, die hulpbehoevend zijn en zichzelf niet kunnen verzorgen. Dus maken ze aanspraak op thuiszorg. Thuiszorg is opgenomen in de basiszorgverzekering. Dus er moet met Sociale Zaken worden afgestemd over de thuiszorg, maar wij kunnen geen contact krijgen met de minister”, geeft Gemerts aan.
De stichting zou in contact zijn getreden met de voorzitter van de Abop, Ronnie Brunswijk. Deze wilde voor Zon een afspraak maken met de minister. De organisatie werd uitgenodigd op een etentje met Brunswijk. Hij belde de minster toen in hun bijzijn op en vroeg waarom de minister niet werkt met de mensen. De minister op haar beurt zou volgens Gemerts hebben gezegd dat de directeur van de Zon Thuiszorg vrijpostig is en dat hij lid van de NDP is. Ook zou Amafo bezig zijn met een andere thuiszorgorganisatie. Volgens Gemerts worden door Brunswijk ook telkens pogingen ondernomen om de stichting in contact te laten treden met de minister. Het is hun nog steeds niet gelukt. ‘We moeten met de minister afspraken maken, omdat wij een samenwerkingsovereenkomst hebben met Sociale Zaken. Bovendien zijn de medewerkers van Zon in Moengo begonnen met een cursus waarvoor in de begroting een bepaald bedrag is uitgetrokken. Die medewerkers willen weten of Sociale Zaken het nog zal betalen.’ Gemerts zegt dat Zon zonder de minister niet verder kan. “Daarom zijn we hier, om met de minister af te stemmen hoe we verder gaan met de basiszorgverzekering, met de zorg in Moego en hoe verder te gaan met de plannen voor de thuiszorg.” Gemerts geeft aan dat Zon al weken een afspraak probeert te maken met de minister, waarbij ook de voorzitter van de Abop aandringt op een afspraak. “Hij bemiddelt voor ons, maar ik weet niet hoe het komt dat de voorzitter zelf geen afspraak kan maken tussen Zon Thuiszorg en de minister”, aldus Gemerts.

error: Kopiëren mag niet!