Het is een weldoordacht plan

Om een land goed tot ontwikkeling te kunnen brengen, is onder andere een goede infrastructuur onontbeerlijk. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van goede verbindingen zijn over land en te water waaronder ook bruggen, goede wegen en vliegvelden. Bovendien is het beschikken over voldoende elektrische energie een voorname vereiste voor de productie. De regering heeft nu als uitbreiding van de infrastructuur het plan opgevat een spoorbaan te doen aanleggen voor spoortreinen die gebruikt zullen worden voor vervoer van personen en vracht naar bepaalde streken in het land. Gezegd wordt dat de eventuele realisatie van dit project de verdere ontwikkeling van Suriname aanmerkelijk zal bevorderen. Dit project zal het toerisme in Suriname zeker ook ten goede komen. Doordat deze spoorbaan in latere fase door het landschap van Suriname zal worden getrokken zullen er tijdens het reizen verschillen de bezienswaardigheden te merken zijn. Het is belangrijk dat er nabij de spoorbaan ook nog aantrekkelijke toeristenoorden worden gecreëerd; de baan moet zeker ook leiden langs aangename omgevingen. Zowel landgenoten als ook buitenlanders die hier op vakantie vertoeven, willen wel intensief gebruik maken van deze locaties. Het blijkt heel duidelijk dat er momenteel een nieuwe visie aan de orde is. De huidige regering wil de ontwikkeling van ons geliefd Suriname ook vanuit een andere optiek benaderen. De spoorlijn is nu in beeld. Dit land wordt thans volgens andere inzichten bestuurd. Wat wij ook merken is dat tegenwoordig op haast elk ministerie adequate ordening plaats vindt. De leiding van het land wil te allen tijde uit de eerste hand geïnformeerd zijn. De uitvoering van beleidsaangelegenheden moet strak en op de voet gevolgd kunnen worden. Het is hierbij dan ook te begrijpen dat sommigen in deze fase hun bestaande privileges en voorrechten zullen moeten opgeven. Vooral als die niet terecht waren toegekend. Een vergelijking tussen de voorgaande en de huidige regeerperiode van circa vier en een half jaar geeft als resultaat dat deze regering relatief bekeken, met de toch wel schaarse financiële middelen die ter beschikking waren veel meer aan ontwikkeling tot stand heeft weten te brengen. Het sociale denkpatroon van deze regering toont duidelijk vaderlandsliefde aan. Deze samenleving maakt heel duidelijk een merkwaardige verandering mee. De buitenwacht kan ons tegenwoordig geen knollen voor citroenen meer verkopen. Voorheen lukte dat klaarblijkelijk wel. Er is thans vanwege de overheid meer openheid van beleidsaangelegenheden op vrijwel elk gebied. Deze methode van betrokkenheid van het volk in de ontwikkeling van het land zal ongetwijfeld het nationaal gevoel bij ieder ingezetene bevorderen. Wij zullen met z’n allen offers moeten brengen om Suriname tot een welvarend land te maken. Het is jammer dat bepaalde groepen binnen de samenleving nog steeds de neiging hebben te verwijzen naar het verre verleden omtrent de achterstand in de ontwikkeling van Suriname. Een kind dat het ouderlijk huis als volwassene voorgoed heeft verlaten, is later geworden wat hij of zij zelf van gemaakt heeft. De achterstand in de ontwikkeling van ons land is grotendeels te wijten aan de sterke corruptie die voorheen welig tierde. Ik ben vanaf 1 februari 1976 tot en met 30 september 1983 als vaste medewerker werkzaam geweest bij de Centrale Landsaccountants Dienst. En in die hoedanigheid heb ik op alle ministeries controlewerkzaamheden uitgevoerd. Vanwege mijn boekhoudkundig onderbouwing kan ik de voorzichtige conclusie trekken dat momenteel zware corruptie bij de overheid in zekere mate is afgenomen.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!