Vaste trend bij verkeersongevallen te merken

Inspecteur Drohpatie Ramkhelawan van de Publiciteitsdienst geeft aan dat er sprake is van een vast patroon in de aanrijdingsgevallen met dodelijke afloop. Zij zegt dit na vergelijking van het cijfermateriaal van het afgelopen jaar. In het jaar 2013 en wel in de maand november stond de verkeersbarometer op 67, wij merken dat heden het aantal verkeersdoden ook op hetzelfde aantal staat genoteerd. Het Korps Politie Suriname heeft volgens de PR-vrouw diverse operaties gedaan met betrekking tot de verkeersveiligheid. Vanaf september tot en met oktober heeft de politie een landelijke verkeersveiligheidscampagne gehouden. Ook was er een speciale campagne met betrekking tot de bromfietsen. Hiervoor werd de afdeling Verkeer Handhavingsteam (VHT) landelijk ingezet. Daarnaast werd de reguliere surveillance verhoogd. Dit alles werd door de korpsleiding gedaan om niet alleen het aantal verkeersdoden terug te dringen, maar ook met de bedoeling het aantal aanrijdingen zoveel mogelijk te kunnen minimaliseren.
In het jaar 2012 waren er 82 doden te betreuren in het verkeer en in 2013 was het 6 minder vergeleken met het afgelopen jaar, dus 76. Er is dus een dalende trend merkbaar. Zij vraagt hierbij de aandacht van de weggebruikers om de verkeersregels steeds in acht te nemen en hun rijgedrag binnen de perken te houden.
Ramkhelawan benadrukt dat het aantal verkeersdoden dit jaar aanmerkelijk lager zou kunnen liggen, maar bij sommige verkeersongevallen was er meer dan een dode te betreuren. Dit heeft het aantal omhoog gestuwd. De meeste aanrijdingen zijn te wijten aan menselijk falen. De bestuurder/weggebruiker heeft niet goed of niet goed genoeg opgelet, men heeft geen voorrang verleend, of men is erg ongeduldig geweest en heeft de verkeersregels overtreden, aldus de publiciteitsvrouw.
Haar boodschap voor de komende 6 weken is dan ook dat de weggebruikers en de samenleving gezamenlijk te werk gaan om het aantal verkeersdoden zo laag mogelijk te houden. ‘Dat is best wel mogelijk en het kan echt wel. Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie. De weggebruikers en alle overige actoren moeten hun bijdrage leveren om te komen tot een veilig verkeer’, aldus Ramkhelawan.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!