Ruim 40.000 vrijwillige SZF’ers naar Basiszorg

Ronald Hooghart maakt als bestuurslid van het Staatsziekenfonds (SZF) wederom gewag van het feit dat het SZF een verzekeringsmaatschappij heeft moeten oprichten om klanten die de Nationale Basiszorgverzekering wensen af te sluiten, te kunnen accommoderen. Hieruit blijkt dat het SZF geen verzekeringsmaatschappij is. Dagblad Suriname vroeg zich af hoe en op basis van welke wettelijke grondslag de huidige klanten van het SZF verzekerd zijn. Jolanda Pronk, bedrijfsjurist bij het SZF, bevestigde dat het SZF inderdaad geen verzekeringsmaatschappij is in de zin van de wet. “Het SZF is geen commerciële verzekeraar”, legt Pronk uit. “De Stichting Staatsziekenfonds is destijds speciaal in het leven geroepen om ziektekostendekking te geven aan een bepaalde groep mensen.” Ze geeft aan dat het SZF een ‘status aparte’ heeft op grond waarvan zij al die jaren mensen heeft ‘verzekerd’. De verzekerden worden geaccommodeerd op grond van een wettelijke bepaling, Decreet C-8. Op de vraag wat er met de particulier verzekerden bij de stichting Staatsziekenfonds zal gebeuren zegt Pronk dat die een “gepaste oplossing zullen krijgen. “Wat we nu verwachten, is dat mensen die vallen onder de Nationale Basiszorgverzekering, gaan naar de nieuwe NV en de overigen (ambtenaren, red.) bij het SZF blijven.”
Over het lot van de ruim 40.000 particulier verzekerden bij het SZF zegt Pronk dat die naar de Nationale Basiszorgverzekering zullen gaan. Dit zou kunnen impliceren dat deze groep, particulier/vrijwillig verzekerden, niet binnen Decreet C-8 vallen. Dit is de reden waarom deze groep verzekerden “in gevaar” dreigt te komen, zoals het bestuur van het SZF het zelf verwoordde. De vraag die dan rijst, is hoe het mogelijk is dat, als het SZF al die jaren geen wettelijke grondslag gehad heeft voor het verzekeren van vrijwilligers, zij dit toch heeft kunnen doen.
Volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering die per 9 oktober 2014 inging, kunnen slechts verzekeringsmaatschappijen deze verzekering aanbieden. Daarom moest de Stichting Staatsziekenfonds ertoe overgaan om ook een verzekeringsmaatschappij op te richten. Het bedrijf verkeert volgens Pronk momenteel in een transitieperiode. “De Stichting Staatsziekenfonds blijft bestaan, maar daarnaast komt er een naamloze vennootschap, omdat die de rechtsvorm is op basis waarvan een verzekeringsmaatschappij kan worden opgericht. Zoals de prognose luidt, zal die zich bezig houden met de Nationale Basiszorgverzekering. De Stichting Staatsziekenfonds zal haar cliëntenbestand, bestaande uit ambtenaren, behouden en daarnaast participeren als aandeelhouder. Stichting Staatsziekenfonds zal dus aandelen hebben in de nieuwe nv, maar het ene gaat dus niet over in het andere”, verduidelijkt Pronk. De aanvraag voor de nv is volgens Pronk nog in de ‘running’.

error: Kopiëren mag niet!