Vriendin doet aangifte contra onderinspecteur

Enkele dagen geleden heeft een zekere G. aangifte gedaan bij de politie van Geyersvlijt ter zake mishandeling tegen haar vriend die onderinspecteur is en momenteel op de inspecteursopleiding zit. Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat de onderinspecteur, een zekere W., haar bont en blauw heeft geslagen. Zij verkeert in een onmachtssituatie en vindt dat deze strafbare handeling van de politieman zo niet verder kan. Zij heeft daarom haar klacht hierover bij de politie ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat de korpsleiding tot nog toe geen maatregelen tegen deze wetsdienaar heeft getroffen. Het is bekend dat in een ander geval waarbij een onderinspecteur zich schuldig had gemaakt aan molest en mishandeling, hij hangende het verdere onderzoek wel buiten functie werd gesteld. De vraag rijst waarom er tegen de ene wetsdienaar wel maatregelen worden getroffen en tegen de andere niet. Heeft dit misschien ook wel te maken met vriendjespolitiek? De algemene opinie is dat men volgens de wet een ieder over één kam moet scheren.

error: Kopiëren mag niet!