Suriname en EU zullen politieke dialoog voeren in januari 2015

Op 4 november 2014 vond op het ministerie van Buitenlandse Zaken een onderhoud plaats tussen minister Lackin van Buitenlandse Zaken en ambassadeur Robert Kopecky, hoofd van de delegatie van de Europese Unie (EU) in Georgetown. Overeen werd gekomen om de 3de ronde van de ‘artikel 8 politieke dialoog’ tussen Suriname en de EU in januari 2015 te houden. Suriname en de EU waren het in een eerder stadium al eens over de conceptagenda. Van Surinaamse zijde zal deze dialoog worden geleid door Lackin. Ook gaf Lackin zijn akkoord aan het aanbod van de EU voor technische bijstand middels het organiseren van een seminar over de aanname door Suriname van het Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rigthts (ICCPR), welke ondersteunend kan werken bij de uitvoering van het afschaffen van de doodstraf zoals deze nog in de Surinaamse wetgeving staat. Tijdens dit seminar, dat in overleg met de minister van Justitie en Politie in de eerste week van februari 2015 zal plaatsvinden, zullen alle ter zake relevante belanghebbenden in Suriname betrokken worden
Rel over persverklaring
Bij de tweede artikel 8 dialoog in april vorig jaar werd de lucht tussen Suriname en de EUgezuiverd. EU-vertegenwoordiger John Caloghirou en Lackin spraken van een goed gesprek waarin op een constructieve manier informatie was uitgewisseld. In het kader van het Cotonou-akkoord hebben de EU en de voormalige koloniën afgesproken regelmatig met elkaar overleg te plegen. In 2012 vond dit overleg plaats na de vaststelling van de omstreden amnestiewet, die regelt dat de verdachten van de Decembermoorden geen straf krijgen. De relatie tussen Nederland en Suriname was op dat moment erg gespannen, wat zijn weerslag had op het overleg tussen de EU en Suriname. Een rel over een volgens Suriname eenzijdig opgesteld persbericht was toen het resultaat. Volgens EU-afgezant Caloghirou waren die problemen toen het gevolg van ”onduidelijkheid over de doelen van het overleg’’. De amnestiewet stond in 2013 niet op de agenda, maar kwam toch ter sprake toen Suriname de stand van zaken rond de waarheids- en verzoeningscommissie toelichtte. Doel van deze commissie was de toedracht van de Decembermoorden op tafel te krijgen. Suriname zou daarbij steun krijgen van de Organisatie van Amerikaanse Staten. De gesprekken gingen ook over de economie, migratie, goed bestuur en regionale integratie.

error: Kopiëren mag niet!