Onze opvoeders in protest

Onze opvoeders op protestRond vijftig leerkrachten bij het glo-onderwijs hebben gisteren geen les verzorgd. Deze groep van leerkrachten is ontevreden over de organisatie van de naschoolse opvang. De groep vindt dat er totaal niet gecommuniceerd is over deze kwestie door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Zij zijn gisteren rond tien uur naar het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) getogen om hun misnoegen te uiten. Zij zijn ontvangen door de voorzitter van de vaste assembleecommissie van Onderwijs en Volksontwikkeling bij de DNA, Melvin Bouva (Megacombinatie/NDP). Na een gesprek van ongeveer twee uren bereikte de actiegroep en de vaste commissie overeenstemming.
Een deel van de leerkrachten volgt opleidingen in de middag en avond. Zij moeten van 12.00 tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor de naschoolse opvang, die in principe maandag zal beginnen. Bouva heeft de leerkrachten gisteren voor het DNA-gebouw ontvangen en toegesproken. Hij heeft aangegeven dat hij bijzondere aandacht schenkt aan de leerkrachten, die naast het lesgeven nog studerende zijn. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft vaste voornemens om de leerkrachten in de gelegenheid te stellen hun zaak voor te leggen bij het Bureau Naschoolse Opvang (BNO), zodat er rekening wordt gehouden met deze groep. In het vernieuwingsproces van het onderwijs zit het programma Naschoolse Opvang. Dus het betekent niet dat het onderwijsproces, opvang en begeleiding van de kinderen verstoord moet worden. Bouva heeft aan de leerkrachten gevraagd dat zij begrip tonen en proberen om met de positieve veranderingen binnen het onderwijsproces mee te gaan. De bezwaren, grieven en wensen van de leerkrachten worden meegenomen door de vaste commissie, zei de voorzitter van de vaste commissie van Onderwijs.
Ernesto Muller, voortrekker van de actiegroep, zei na het overleg met Bouva dat het gesprek heel oprecht, open en eerlijk is geweest. Tijdens het overleg tussen de actiegroep en de vaste DNA-commissie is er een telefonisch gesprek geweest met de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin. Er zijn concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de naschoolse opvang voor een bepaalde groep van leerkrachten. Het gaat hierbij om de leerkrachten die naast lesgeven nog studeren en leerkrachten die een bijbaan hebben. Zij moeten met hun studentenpas naar het Bureau Naschoolse Opvang (BNO) aan de Heerenstraat. Deze leerkrachten worden vrijgesteld van de naschoolse opvang. De leerkrachten die een bijbaan hebben, moeten met een werkgeversverklaring komen. Als bewijs dat deze leerkrachten na 13.00 uur ook werkzaamheden verrichten bij een andere werkgever. De andere pijnpunten van de leerkrachten worden besproken met de minister en de vaste assembleecommissie van Onderwijs en Volksontwikkeling.
Oppositielid Asiskumar Gajadien naar een reactie gevraagd zegt dat deze kwestie een gevolg is van het wanbeleid van de regering Bouterse-Ameerali en met name het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Er is geen rechtszekerheid voor de leerkrachten. Er wordt geen rekening gehouden met deze groep. Een gepensioneerde leerkracht geeft aan dat de leerkrachten gewoon lui zijn en alleen zittend geld willen verdienen. Studie en bijbaan zijn geen reden om het werk waarvoor je betaald wordt te weigeren. Directeur Onderwijs, Robert Peneux, heeft eerder aangegeven dat er 338 leerkrachten zich voor de NSO hebben aangemeld. Bij een ander deel merkt hij onwil op. Peneux schroomde er eerder niet voor deze leerkrachten voor lui uit te maken.

Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!