Bewoners Krishnasinghproject eisen nakoming afspraken met verkavelaar

Bewoners van het Krishnasingh project aan de Welgedacht B-weg weten geen raad meer. ‘Na genoeg misleid te zijn door enkele lokale banken’, worden zij nu verder misleid door de verkavelaar R. Krishnasingh. De benadeelden zeggen aan Dagblad Suriname dat Krishnasingh alle kopers van kavels mondeling heeft voorgehouden dat hij voor alle nutsvoorzieningen, zoals gesloten rioleringen en deels verharde wegen, zou zorgen. Na al de percelen verkocht te hebben, beweert hij nu echter niets meer voor de kopers te zullen doen. Volgens de benadeelden heeft de verkavelaar hun beet genomen en heeft hij zelf ook niet ervoor gezorgd dat er een aanvraag voor een straatnaam voor de nieuwe weg is ingediend. Zij zijn al drie jaar bezig deze zaak aan te vechten en eisen dat de verkavelaar de gemaakte afspraken nakomt. De keus was op Krishnasingh gevallen, omdat zijn naam als verkavelaar op een folder van een bank was aangegeven. Volgens de benadeelden ging het om een lijst met namen die de bank heeft uitgegeven om aan te geven met wie belanghebbenden in zee kunnen gaan als het gaat om de koop van percelen.
Dagblad Suriname nam contact op met de verkavelaar. Een zeer verhitte Krishnasingh zei dat hij moe is van de vele negatieve berichten die over zijn bedrijf worden geschreven. Volgens de ondernemer ligt het niet aan hem dat de situatie zo lang duurt om water en electra in het project aan te leggen. Het bedrijf heeft intussen al offertes ingediend en wordt er momenteel gewacht op de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) en de Surinaamse Waterleidingmaatschappij (SWM) die alles in orde moeten maken. Echter wenste hij niet te reageren op de vraag wanneer hij deze aanvragen heeft ingediend. De mensen wachten ondertussen al drie jaar daarop.
Districtscommissaris Roline Samsoedin van Wanica zegt dat zij bekend is met de kwestie van de verkavelaar. Echter kan zij weinig hiertegen doen, omdat het verkavelingsproject formeel nog niet aan het ministerie van Openbare Werken (OW) is overgedragen. Ondertussen heeft zij het ministerie al ingeschakeld. Samsoedien geeft aan dat minister Rabin Parmessar van OW intussen druk bezig is de zaken bij verschillende verkavelingsprojecten te onderzoeken en te inventariseren, waarna er gezamenlijk een oplossing gezocht zal worden. Dit zal echter wat tijd vergen, omdat een misstap direct tot de groene tafel kan leiden. In ieder geval vindt zij het gedrag van Krishnasingh onmaatschappelijk indien hij inderdaad opzettelijk zo heeft gehandeld.
FR

error: Kopiëren mag niet!