Workshop Change Management voor leidinggevenden binnenland

In het kader van het streven van de Amazone Partij Suriname (APS) naar verbetering van de capaciteit binnen de gemeenschappen, heeft de partij op woensdag 5 november een workshop “Change Management” georganiseerd. Deze workshop was speciaal bedoeld voor leidinggevenden van dorpsgemeenschappen en dorpsorganisaties, ter verhoging van hun bewustzijn en kennis over duurzame projectontwikkeling en de bestaande instrumenten die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Bij uitvoering van projecten in het binnenland is namelijk gebleken dat er vaak genoeg weinig of geen aandacht wordt besteed aan de veranderingen die te weeg worden gebracht bij de lokale bewoners, en hoe om te gaan met deze veranderingen.
De aanwezige participanten waren zeer enthousiast over de workshop verzorgd door Dennis de Keyzer van Center for Systemic Business Development gezien de toepasselijkheid van het onderwerp. Er is ook een coaching traject uitgezet voor deelnemers die behoefte hieraan hebben. De deelnemers hebben ter afsluiting van deze eerste workshop georganiseerd door de APS een certificaat ontvangen.

error: Kopiëren mag niet!