Politieagente Rijsdijk in politiearrest

De politieagente A.H., die enige tijd terug buiten functie was gesteld samen met haar echtgenoot in verband met het kastekort van de geïnde boetegelden, is dinsdag in verzekering gesteld. De politieambtenaren, in deze een echtpaar dat te werk gesteld is op station Rijsdijk, waren in eerste instantie nadat bleek dat er gelden waren ontvreemd, buiten functie gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de agente, die bij de administratie was ingedeeld, de geïnde boetegelden sinds juni 2014 niet had gestort. Dit kwam aan het licht toen een superieur, die ook op hetzelfde bureau te werk is gesteld, A.H. hiermee confronteerde. De agente gaf toen te kennen dat zij niet eraan toe is gekomen om de gelden af te dragen. Naderhand zijn beide wetsdienaren gezamenlijk het geld gaan storten. Tot grote verbazing van de superieur bleek toen dat er een tekort was van SRD 37.000. Dit werd terstond gerapporteerd aan de gewestelijke politiecommandant van Para. Hij stelde op zijn beurt de agente en later haar echtgenoot, die ook agent van politie is en eveneens op hetzelfde bureau werkzaam is, buiten functie. Hangende het verdere onderzoek blijft A.H. in politiearrest.
Met deze inverzekeringstelling heeft het KPS momenteel drie vrouwelijke agenten achter de tralies. Eind oktober zijn twee vrouwelijke agenten, die op de afdeling Verkeershandhavingsteam (VHT) werkzaam waren, eerst buiten functie gesteld en naderhand in verzekering gesteld. Dit tweetal is ter zake valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking in verzekering gesteld.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!