Ping-voorman diskwalificeert zichzelf

Surinamers van middelbare leeftijd kunnen zich niet herinneren wanneer eerder publiekelijk bekend is geworden dat een huurmoordenaar in Suriname is ingehuurd om een andere van kant te maken en dat het niet is gelukt. Sterker nog de huurmoordenaar krijgt sympathie vanwege de goedheid/heiligheid van het potentiële slachtoffer en gaat bij hem op de schoot en op de biecht. Zulke scenario’s kennen we wel van spannende Hollywood- en ook Bollywood-films. Nu hebben we het niet over een action-thriller, maar over een voorzitter van een politieke partij (Ping) en een ondernemer die eerder belastende verklaringen aflegde tegen een andere ondernemer. Het filmscenario zou de eerstgenoemde zelf hebben ondergaan als slachtoffer en nu blijkt dat hij het scenario met eigen handen heeft geschreven. Concreter dus: de meneer heeft een andere ondernemer, die een begeerde overheidsopdracht wel in de wacht heeft weten te slepen, valselijk beschuldigd van het beramen van en aanzetten tot een moord, die uiteindelijk niet werd gepleegd. De meneer deed een valse aangifte, zoals blijkt uit de woorden van een politiewoordvoerder en dat is wel degelijk strafbaar. Bovendien zou hij een bedrag aan de zogenaamde huurmoordenaar hebben gegeven om een valse verklaring af te leggen over de jonge ondernemer. Het aanzetten tot medeplichtigheid om de justitie onnodig te belasten met een valse aangifte moet ook worden bestraft. Bovendien had deze ondernemer/politicus de politie moeten verwittigen dat er een man rondloopt in Suriname die als beroep heeft om moorden te plegen tegen betaling. Deze persoon moet de identiteit van de huurmoordenaar bij de politie vrijgeven, anders zou hij ook daarvoor moeten worden veroordeeld. De huurmoordenaar loopt met oorlogstuig – hetgeen strafbaar is in Suriname – en de ondernemer/politicus neemt maatregelen dat hij niet gepakt kan worden door de politie, hij beschermt hem.
Als we goed nagaan wat voor scenario in elkaar is gezet, dan komt het woord maffia wel in ons op. Een ondernemer/politicus die met zulke gedachten in zijn hoofd loopt, zou zich wel eens aan de andere kant van de vermeende opdrachtgever kunnen begeven. In het burgerlijk leven heeft hij daarbovenop de goede eer en naam van de jonge ondernemer beschadigd. Hiervoor kan de valse aangever worden gedaagd in een civiele zaak inzake materiële en immateriële schadevergoeding. Concreet betekent het dus dat de voorzitter van de Ping verschrikkelijk liegt en het gaat hier niet om een lichte leugen, maar een zaak van leven en dood. Deze Ping-voorzitter heeft eerder aangegeven dat zijn partij opgericht is vanuit een goddelijke ingeving die hij persoonlijk ontving. Aan hem is toen ook opgedragen om president van het land te worden om een aantal misstanden in het land op te lossen. Met name draaide het bij de Ping-voorzitter om corruptie. De vraag rijst dan wel hoe een man, die zoals blijkt uit de politieverklaring zo verschrikkelijk liegt, in staat zal zijn om corruptie te bestrijden. In tegendeel mag je ervan uitgaan dat zo een president op de stoel zou betekenen dat er scenario’s worden geschreven en intriges elkaar opvolgen. Nu is meer dan duidelijk dat de partij die hij oprichtte geen bestaansrecht heeft en dat de ondernemer/politicus niet de capaciteit heeft om corruptie aan te pakken, integendeel. De meneer heeft met zijn onthullingen en nu met de mededeling van de politie, de samenleving gechoqueerd en niet serieus genomen. Het blijkt dus dat hij tot veel in staat is om zijn persoonlijke doelen te bereiken. Het draait allemaal om de gunning van de brandweer, waarvoor hij niet in aanmerking is gekomen. De persoon die in aanmerking is gekomen, is dus nu een mikpunt. Het is best wel mogelijk dat de politieke autoriteiten moedwillig degene die in aanmerking is gekomen, hebben bevoordeeld en dat ze al dan niet opzettelijk de ontevreden ondernemer hebben benadeeld. Dat blijkt uit de reactie van bepaalde hooggeplaatste NDP’ers, die aangaven dat men een ander ook wat moet gunnen. ‘Laat een ander ook een beetje profiteren, je hebt al die tijd al genoten’, was min of meer de reactie. Bij een gunning gaat het echter niet om een andere ook eens een ‘break’ te geven. Het gaat hem puur om de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de uitgaven. Als een ondernemer al decennialang het beste aanbod doet, dan mag hij decennialang de opdracht krijgen. Het gaat niet om anderen ook laten profiteren, maar wat het best is voor onze staatskas. In de brandweergunning is er zeer waarschijnlijk iets niet in de haak, maar de benadeelde ondernemer is in zijn uiten van ontevredenheid te ver gegaan. In zijn wens om compensatie en genoegdoening te krijgen, richt hij teveel collateral damage aan. Als het ware wordt niets en niemand ontzien. De aantijging van de ontevreden ondernemer was een schok en zorgde voor gevoelens van onbehagen onder de burgerij. Schokkender is de mededeling van de politie dat de persoon een valse aangifte heeft gedaan. Een persoon kan de samenleving niet ongestraft op deze manier benadelen en voor de gek houden. Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete wordt gestraft hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding. Er zijn duidelijke strafrechtbepalingen die hier aan de orde zijn. De politie wordt nu door de vermeende valse aangever uitgedaagd om hem te arresteren. Hij zegt eigenlijk ook dat de politie een niet gefundeerde uitspraak doet in verband met de valsheid van zijn aangifte. Hoe het OM met deze zaak verder zal omgaan, is een vraag. Onder de huidige omstandigheden diskwalificeert de man met eigen handen zichzelf en zijn politieke partij. Hij maakt een zware uitglijdpartij als ondernemer en als politicus.

error: Kopiëren mag niet!