Lackin: ‘Bouw ziekenhuis Wanica gaat onverkort door’

“Het project van het ziekenhuis in Wanica is een project, dat vanaf eind 2011/ begin 2012, vanaf de vorige Chinese ambassadeur die hier aanwezig was, door de Volksrepubliek China en Suriname is besproken.” Naar zeggen van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zou het een schenking zijn van de Volksrepubliek China. Na verloop van tijd kwam de beslissing dat de schenking van het ziekenhuis rond was, in die zin, dat het een ziekenhuis zou zijn met 30 bedden en een minimaal aantal diensten dat verleend zou worden op grond van de conceptie van China. Na deze informatie verkregen te hebben, heeft de president op grond van de conceptie van de Surinaamse regering over volksgezondheid, met name de volksgezondheid van het achterland, voorgesteld om de Chinese ambassade te spreken om tot een andersoortig ziekenhuis te komen. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis groter zou moeten zijn, er zouden meer diensten moeten zijn met voornamelijk een groter aantal bedden. Afgesproken is dat Suriname zal starten met een aantal bedden van ongeveer 80 in plaats van 30.
Status van het financieel gedeelte
Na adviezen van deskundigen over de bodemgesteldheid van de locatie is besloten om te kiezen voor een andere locatie. Dat betekende een vertraging in het proces van uivoering. Nu is bepaald waar het ziekenhuis komt. Grond is aangegeven, technisch onderzoek heeft plaatsgevonden, technische mensen vanuit China, met name Hunan, zijn er geweest en er is een haalbaarheidstudie gedaan onder coördinatie en leiding van het ministerie van OW. Er zijn bij de Chinese regering, met name de ambassade in Paramaribo, een aantal financieringsinstrumenten dat door de vorige regering niet is benut. Aan de ene kant waren er ‘grants’ en aan de andere kant waren er zachte leningen die voorgesteld waren aan Suriname. Er is toen gesproken tot de Chinese regering om te kijken hoe deze 2 middelen benut kunnen worden. Deze twee middelen zijn met toestemming van de Chinese ambassade bij elkaar gezet. De grants gingen totaal om een bedrag van ongeveer 24 miljoen USD en de leningen kwamen op een bedrag van dichtbij de 26 miljoen USD.
Actuele situatie
“Vanaf dag 1 was het bekend dat ook Suriname zou moeten inkomen voor een deel van de kosten”, vertelt Lackin. Op het moment dat goedkeuring gegeven zou worden voor het voorstel van Suriname om de twee financiële instrumenten te koppelen, door het ministerie van financiën van China, zou Suriname zijn deel ook inbrengen, zodat in een keer een integraal project kan worden uitgevoerd. Ongeveer een jaar geleden heeft de nieuwe president van China een aantal rigoureuze maatregelen getroffen met betrekking waarop het Chinees bedrijfsleven nationaal als internationaal ter bestrijding van corruptie. Dit heeft ertoe geleid dat voor projecten die binnen als buiten China door Chinese bedrijven worden uitgevoerd, nu vooraf in China een ‘bidding procedure’ moet plaats vinden. Voor het Wanica-ziekenhuis zijn er voor de design en voor de constructie aparte procedures ingezet, omdat China vindt dat het niet zo hoeft te zijn dat het bedrijf dat in aanmerking gekomen is voor design, automatisch in aanmerking komt voor de bouw. Het besluit is genomen om in de eerste fase een ziekenhuis bestaande uit 2 verdiepingen neer te zetten met de uitbreidingsmogelijkheden die nu al aangegeven moeten worden. De ‘bidding procedure’ van de design van het ziekenhuis zal in februari 2015 plaatsvinden. Suriname is al sinds 2012 bezig met dit project. China heeft aanbevolen om het gedeelte waar Suriname in zou komen, waar mogelijk alvast uit te voeren, zoals het aanleggen van de nutsvoorzieningen. Daarnaast is er ook besproken dat Suriname verantwoordelijk wordt voor het opzetten van de 3 beddenhuizen.
President heeft besloten tot openbare aanbesteding
De president heeft besloten, ter voorkoming van misverstanden met betrekking tot onduidelijkheden over wie het traject zal uitvoeren, het traject welke Suriname zelf zou moeten doen, open te stellen voor een openbare inschrijving. Dit, zodat er transparantie is en zodat het Surinaams bedrijfsleven erop kan reageren. Vast staat dat de afsprak tussen Suriname en China met betrekking tot de bouw van het ziekenhuis met financiële assistentie van China onverkort doorgaat. Dit is 20 oktober nog besproken na terugkeer van de Chinese ambassadeur. Het ziekenhuis komt, de locatie is bekend. Het Wanica-ziekenhuis is sinds dag 1 gekoppeld aan een project in Sophia’s Lust. De vorige regering had het project te Sophia’s Lust reeds ingediend, maar de Chinese regering vond het bedrag een te klein bedrag. Ze heeft toen voorgesteld om het project te koppelen aan een groter project zodat alles in een keer uitgevoerd kan worden. De bidding procedure voor beide projecten worden tezamen uitgevoerd. Lackin hoopt dat er meer duidelijkheid is over het Wanica-ziekenhuis. “Uiteraard is het zo dat mensen zich persoonlijk vanaf het begin hebben ingezet voor dit project, zoals parlementariër Charles Prahlad”, aldus de woorden van minister Lackin.

error: Kopiëren mag niet!