Caricom regeringsleiders treffen maatregelen tegen ebola en chikungunya

Een delegatie van Suriname, onder leiding van de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, heeft de afgelopen dagen deelgenomen aan een Caricom-meeting. De Caricom-hoofden en hun vertegenwoordigers hebben overeenstemming bereikt over 10 punten om Ebola tegen te gaan. Daarnaast zijn er ook maatregelen getroffen betreffende de Chikungunya-epidemie. De regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (Caricom) waren op een bijzondere zitting in Port of Spain, Trinidad, bijeen om twee huidige uitdagingen voor de volksgezondheid, waarmee de gemeenschap te kampen heeft, te bespreken, namelijk het Ebola-virus Disease (EVD) en de Chikungunya-epidemie. De bezorgdheid beperkt zich niet alleen tot de gevolgen voor de gezondheid, maar sterkt zich uit naar de verstoring die een enkel geval in het economische en sociale leven van de regio kan veroorzaken. De hoofden van de regeringen hebben benadrukt dat de acties op de ziekten een collectieve inspanning moet zijn. Geen enkele lidstaat van de Caricom moet deze uitdagingen voor de volksgezondheid alleen strijden. De acties van de twee uitdagingen voor de volksgezondheid worden gecoördineerd door de Caribbean Public Health Agency (Carpha).
10 punten tellen plan tegen Ebola
De vergadering heeft aangenomen dat de kans op indringing van Ebola in de regio laag is, gebaseerd op het lage verkeer van en naar de getroffen gebieden. Hoewel er geen gevallen van EVD in de regio zijn geweest, is er toch ter versterking van de regionale volksgezondheidscapaciteit, gekozen om de mogelijkheid van een uitbraak van Ebola en eventuele andere toekomstige uitdagingen in de volksgezondheid te voorkomen. De vergadering heeft ingestemd met de maatregelen getroffen door de Carpha, de Pan American Health Organization (PAHO), de Organisatie van Oost-Caribische Staten Secretariaat (OECS) en de regering van Cuba, om de regionale mogelijkheden om Ebola te confronteren, vast te stellen en te versterking. De regeringsleiders hebben een 10-punten tellend plan van aanpak voor Ebola aangenomen, namelijk, effectieve, gecoördineerde maatregelen op de havens van binnenkomst versterken, ter voorkoming van het binnendringen van Ebola in de Caricom, met inbegrip van de harmonisatie van reisbeperkingen; de versterking van gezondheidssystemen met inbegrip van opleidingen, inrichtingen, laboratoria en insluiting, en een beroep op de medewerking van de luchtvaartmaatschappijen in de regio in het vervoer van specimens en response teams; het maken van een regionaal snel response team (Carib React), welke in staat moet zijn om elke lidstaat binnen 24 uur te bereiken om het nationale response team te ondersteunen en een uitbraak vroegtijdig te stoppen of te beheersen; het starten van een intensieve voorlichtingscampagne voor de burgers van de regio, bezoekers en degenen daar buiten; het opzetten van een Stop Ebola There and Here (SETH)-fonds, waar overheden, burgers en bedrijven in binnen- en buitenland kunnen doneren; het afronden en uitvoeren van de geharmoniseerde regionale operationele respons plannen tegen eind november, gecoördineerd met de nationale rampenplannen; deelnemen aan inspanningen voor capaciteitsopbouw, om het mondiale en regionaal niveau aan ervaring voor regionaal profijt te bevorderen; opzetten van een regionaal coördinatiemechanisme voor Ebola; uitnodigen van PAHO/WHO, de Verenigde Naties, andere ontwikkelingspartners en bijdragers, voor een vergadering om binnen een maand de effectiviteit van de collectieve respons uit te breiden; herziening en versterking van de effectiviteit van deze maatregelen zoals geïmplementeerd bij de tussentijdse vergadering van de conferentie in februari 2015, en weer bij de reguliere vergadering van de Conferentie van Staatshoofden en regeringsleiders in juli 2015.
Chikungunya blijft zorgpunt
Tegen de achtergrond van de Chikungunya-epidemie zijn er ook maatregelen getroffen, namelijk dat er een multi-sectorale aanpak moet zijn om de strijd tegen de epidemie aan te gaan, waar onderwijs, toerisme, media, de lokale overheid en andere sectoren en functies, met inbegrip van particuliere ondernemingen, en het gebruik van nieuwe technologieën worden meegenomen. Verder dat er een goed gecoördineerde, doorlopende voorlichtingscampagne moet zijn over de manier waarop de ziekte wordt verspreid, gericht op de burgers, reizigers, en stakeholders van toerisme; het versterken van de directe controle reactievermogen; de facilitering door PAHO/WHO van het grootste deel aankoop van essentiële openbare gezondheid producten, zoals klamboes en insecticiden. De regeringsleiders mandateerden ook een partnerschap tussen Carpha, het Caricom-secretariaat en PAHO/WHO om een jaarlijkse ‘Caribbean Mosquito Awareness’ in het onderwijs te faciliteren.

error: Kopiëren mag niet!