Aanleg spoorverbinding in samenspraak met bewoners

“Het is niet zo dat wij mensen dwingen tot. Wij praten juist met de mensen. Er vindt overleg plaats met de mensen om samen tot een oplossing te geraken. Tot nu toe lopen de gesprekken heel goed”, aldus Eddy Jozefzoon, voorzitter van de presidentiële Commissie Aanleg Spoorverbinding gisteren bij de gehouden presentatie over de spoorwegverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht. Volgens Jozefzoon is er na het spoortraject te hebben gezien, een inventarisatie gemaakt wat er met de bewoners zal gebeuren die deels of geheel binnen het spoortraject vallen. Hij deelde mee dat er al onderhandelingen plaatsvinden met de mensen of bedrijven om zo ruimte te krijgen voor de spoorlijnverbinding. Volgens Jozefzoon gaat het om vijf hele moeilijke gevallen. “Van de vijf moeilijke probleemgevallen hebben wij al drie opgelost. Een geval behelst de kerk van de Evangelische Broeder Gemeente in de Helena Christinaweg die voor de helft op het spoortraject voorkomt.” Volgens de voorzitter zijn er gesprekken gevoerd met het provinciaal bestuur waarbij er een principebesluit is bereikt voor het bouwen van een nieuwe kerk op 3 hectare grond. Een ander probleem geval is de Shri Hanoemanschool aan de Indira Gandhiweg waarbij een vleugel bestaande uit 6 lokalen binnen het traject valt. Na volledige overeenstemming te hebben bereikt zal deze vleugel verplaatst worden met de bouw van een kantine en fietsenstalling.
Het derde probleemgeval behelst de Bernarddorpschool waarbij er drie lokalen van de school dicht bij het traject liggen. Volgens de voorzitter hebben ouders gevraagd dat de school naar het dorp verplaatst wordt. Het verzoek is toegezegd door het ministerie van Onderwijs en er zal een nieuwe school gebouwd worden. “Wat de twee hele grote problemen gevallen betreft, worden er gesprekken gevoerd met de hoogste leiding en wij denken op korte termijn die op te lossen”, aldus Jozefzoon die niet in details hierover trad. Volgens de voorzitter hebben de mensen de keus voor een nieuw perceel waar ook op gebouwd zal worden of de mogelijkheid voor het verplaatsen van de woning naar achteren of naar voren of de mogelijkheid voor verbouwing. “Wij dwingen niemand tot”, herhaalde de commissievoorzitter.
DAAanleg spoorverbinding sluit bewoners niet uit

error: Kopiëren mag niet!