NDP-bonzen eisen intrekking bonnenfraude dc Ramdhani

Frontfoto 1
NDP bonzen eisen intrekking bonnen-fraude dc RamdhaniNDP-bonzen zijn reeds geruime tijd druk bezig om het onderzoek naar de fraudeleuze bestelbonnen die de voormalige dc van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani, zou hebben doen opmaken, te laten intrekken. De dc is samen met zijn adviseur Piet Hellendoorn getogen naar de woning van de benadeelde burger Aroen Mangroe. Het bezoek is op beeld vastgelegd. Ook is het geluid tijdens de bespreking opgenomen. Dagblad Suriname heeft de hand hierop weten te leggen.
Het was op dinsdag 28 oktober, toen Ramdhani met Hellendoorn naar de woning van Mangroe ging om hem te vragen de zaak in te trekken. Eerder zou Ramdhani een bod hebben gedaan van SRD 20.000 om deze zaak in de doofpot te doen belanden. Toen Mangroe weigerde, verdubbelde hij zijn bod naar SRD 40.000. Maar ook dit bedrag werd niet aangenomen door Mangroe. Hij is van oordeel dat het recht moet zegevieren. Het verbaasde hem ook dat het onderzoek al bijkans 3 weken gaande is en hij nog niets heeft vernomen ondanks de bewijzen die voor het oprapen liggen.
Wijdenbosch wil zaak laten intrekken
Mangroe had zaterdag een gesprek met de raadsadviseur tevens coördinator van de NDP in Saramacca, Jules Wijdenbosch. Ook de raadsadviseur heeft Mangroe gevraagd om deze zaak in te trekken. Wijdenbosch was samen met Errol Alibux. Tijdens deze bespreking heeft Ramdhani wederom gepoogd om Mangroe om te kopen. Deze keer bood hij hem een tractor aan, die hij zou regelen via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. ‘Ik heb het niet aangenomen’, zegt Mangroe fel in gesprek met Dagblad Suriname. Dat regeringsbonzen achter hem aanzitten om deze zaak in te trekken, geeft hem een onbehaaglijk gevoel. ‘De dag ervoor, op vrijdag, had Ramdhani mij gebeld om te zeggen dat hij met mij wilde praten. Ik moest om 8 uur ‘s avonds aan de rivierzijde bij de brug van Calcutta aanwezig zijn. Ik ben niet geweest, ze zouden mij iets kunnen aandoen’, zegt Mangroe.
Mangroe krijgt verklaring onder neus gedrukt
De dag waarop Ramdhani samen met zijn adviseur Piet Hellendoorn thuis bij Mangroe was voor de bespreking, hield hij hem een verklaring voor om te ondertekenen. ‘Ondergetekende verklaart hierbij dat hij alle beschuldigingen die hij heeft geuit t.a.v. A. Ramdhani intrekt en belooft als er zich in de toekomst problemen mochten voordoen, eerst in onderling overleg deze worden besproken zonder de pers erbij te betrekken’, luidt een zinsnede uit de verklaring. Hierin staat ook opgenomen dat Ramdhani geen verdere stappen zal ondernemen tegen Ramdhani. Hij zou zich in zijn goede naam en eer aangetast voelen door beschuldigingen gedaan door Mangroe.
Ook Malhoe’s naam wordt genoemd
Tijdens de bijkans 50 minuten durende ‘onderhandeling’ tussen Ramdhani, zijn adviseur Hellendoorn, Mangroe en een aantal toehoorders, wordt ook de naam genoemd van gewezen parlementariër Robby Malhoe. Door Hellendoorn wordt aangegeven dat Malhoe gevraagd zou hebben aan Wijdenbosch dat het onderzoek naar de fraudeleuze handelingen wordt gestopt. Verder houdt Hellendoorn Mangroe de verklaring voor. Er werd ook gevraagd om de media-aandacht te vermijden. Ook Ramdhani praat in termen van ‘zand erover’ gooien. Dat zou automatisch ertoe leiden dat de pers zal zwijgen, concludeerde hij. Tijdens de bespreking wordt de pers als boosdoener aangemerkt bij deze hele kwestie.
In het prille begin van de bonnenkwestie gaf Ramdhani tegenover Dagblad Suriname toe dat hij bestelbonnen op naam van de burger Aroen Mangroe heeft opgemaakt, omdat hij de financiële beheerder zou zijn van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Volgens Ramdhani is er in deze kwestie helemaal geen sprake van fictieve bonnen. Hij zei dat de staatsmiddelen zijn gebruikt voor het transporteren van goederen over water. De dc gaf ook toe dat hij Mangroe een baan als chauffeur had beloofd. Ramdhani zei dat hij bereid was alles uit te leggen aan de NDP-coördinator in Saramacca, Jules Wijdenbosch.
Mangroe op zijn beurt beweert dat hij nimmer financieel beheerder is geweest van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Hij zou slechts een arbeider zijn geweest die een arbeidersloon uitbetaald kreeg. Dat de dc zijn broer betrekt in het gebeuren rondom de bestelbonnen, snapt Mangroe niet helemaal. Volgens de bestelbonnen die Mangroe heeft, heeft de dc een bedrag van SRD 57.610 aan staatsmiddelen ten eigen bate gebruikt, terwijl Mangroe thans met de gebakken peren zit. Hij krijgt belastingaanmaningen alsof hij aannemer zou zijn, terwijl hij slechts landbouwarbeider en landbouwer is.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!