Bedrijfsleven zal krachtig protesteren tegen nog een nationale vrije dag

Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt aan Dagblad Suriname dat indien blijkt dat ‘Sasi Sura’ inderdaad een nieuwe nationale vrije dag wordt, de VSB krachtig protest zal aantekenen tegen nog een vrije dag. ‘Het is natuurlijk wel leuk voor de mensen dat er weer een vrije dag is, maar voor het bedrijfsleven is het absoluut niet goed. Het brengt de hele planning van bedrijven in gevaar’, zegt Welzijn. Alhoewel dit nog niet officieel bij beschikking is medegedeeld, ziet het ernaar uit dat 24 november zal worden uitgeroepen tot een nationale vrije dag. Vanuit het Javanisme was 24 oktober dit jaar, het Javaans nieuwjaar. De datum voor het Javaans nieuwjaar is variabel. Omdat deze datum reeds voorbij is, wil de regering de Javanisten toch tegemoetkomen door een maand later een dag alsnog tot Javaans Nieuwjaar en tevens een nationale vrije dag te verklaren.
De Javaanse groep in Suriname is evenals andere groepen naar religie onderverdeeld. De Javanisten behoren tot de groep ‘traditionele godsdienst’ op basis waarvan de vrije dag verleend is of zal worden. ‘Wij zullen opnieuw onze stem laten horen’, zegt de VSB-voorzitter voorts, ‘maar het is een roep in de woestijn, want wij worden niet gehoord. De regering heeft wel macht en politiek gezag om te beslissen, maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met de effecten van deze beslissingen. Als de vrije dag slechts voor de ambtenaren was, dan was het geen probleem, maar voor het bedrijfsleven is het heel lastig’, aldus Welzijn. Momenteel hebben wij in Suriname 17 officiële vrije dagen. Ten aanzien van het Chinees nieuwjaar is door de regering wel een staatsbesluit uitgebracht, maar het besluit is nog niet gepubliceerd. Ook de Javaanse immigratiedag is niet officieel een vrije dag, maar valt toevallig samen met de Dag der Marrons. Er is daarvoor nog nooit een beschikking uitgegaan. Het verzoek om ‘Sasi Sura’ tot een vrije dag te maken, dateert uit 2011. Naar schatting belijden 5000 tot 10.000 personen de ‘Agama Jawa’ oftewel ‘Agamené wong Jawa’. Ze hebben zich al dan niet formeel georganiseerd. Met name in de jaren ‘80 verkreeg een aantal van deze Javanistische organisaties rechtspersoonlijkheid. De Javanistische organisaties zijn aangesloten bij de Federatie Javanisme Godsdienst in Suriname (Nyawiji Agama Jawa Suriname), die op 21 februari 1999 werd opgericht en in district Wanica gevestigd is.
Overigens hadden de aanhangers van het Winti- en Rasta-geloof samen met de Javanisten ook al om een nationale vrije dag gevraagd. Niet duidelijk is of de regering voor deze twee groepen ook een nationale vrije dag zal proclameren.

error: Kopiëren mag niet!